Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Monumenten en gebouwen

Gebouwde objecten, monumenten en bouwhistorie

De gemeente Deventer kent een schat aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen, bouwhistorische elementen, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebouwde objecten. We werken aan een overzicht hiervan.

Lees meer

Verschillende soorten monumenten

In Deventer staan Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor verbouwing van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Lees meer

Wonen in een monument

Veel inwoners van Deventer ervaren het wonen in een monument als heel bijzonder. Wonen of werken in een monument is dan ook bijzonder, uniek en uitdagend. Tegelijkertijd wordt er ook wat van u gevraagd, als eigenaar en/of bewoner van een monumentaal pand. Op deze pagina vertellen wij u er graag meer over.

Lees meer

Subsidies en leningen

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen in de onderhouds- en restauratiekosten van een gebouwd object.

Lees meer

Woning verduurzamen

Wilt u energie besparen en duurzame energie opwekken. Bekijk mogelijkheden voor het verduurzamen van uw pand op de Groene Menukaart van Deventer.

Lees meer

Beleid gebouwd erfgoed

In overeenstemming met de Erfgoedwet 2016 beschikt heeft de gemeente Deventer haar erfgoedbeleid vastgelegd in een verordening. Deze heet de verordening op de fysieke leefomgeving. Ook zijn er 2 adviesorganen: de Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezichten en de Adviesraad Monumenten.

Lees meer