Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Subsidies en leningen

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen in de onderhouds- en restauratiekosten van een gebouwd object.

Dit kan in de vorm van een subsidie voor Rijksmonumenten en een lening voor Rijks- en gemeentelijke monumenten. De subsidies voor rijksmonumenten worden verdeeld door het rijk en de provincie. Voor gemeentelijke monumenten bestaat alleen de mogelijkheid van een lening met lage rente.

Er bestaan verschillende soorten subsidies voor verschillende soorten rijksmonumenten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Tot 1 januari 2019 waren de kosten van onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonument aftrekbaar. Deze regeling is vervangen door de instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bent u vóór 2019 gestart met een onderhoudsproject? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanwege de overgangsregeling. Ook particuliere eigenaren die niet in aanmerking komen voor de woonhuissubsidie, komen in aanmerking voor de overgangsregeling.

  • Wilt u meer weten over de subsidie voor restauratie of het in stand houden of herbestemmen van uw Rijksmonument? Kijk dan op de website van Monumenten.
  • Blijf op op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de woonhuissubsidie voor Rijksmonumenten. Meld u aan voor het Bericht woonhuiseigenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Heeft u een gemeentelijk of Rijksmonument en zoekt u een lening? De lening van het Deventer Restauratiefonds en cultuurfonds provincie Overijssel heeft een lage rente.
  • Op zoek naar een subisdie? De gemeente heeft een aantal subisdieregelingen op een rij gezet. Zo is er bijvoorbeeld een subsidie Kleintje Duurzaamheid waarmee huiseigenaar hun woning kunnen isoleren.