Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Gebouwde objecten, monumenten en bouwhistorie

De gemeente Deventer kent een schat aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen, bouwhistorische elementen, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere gebouwde objecten. We werken aan een overzicht hiervan.

Bij dit overzicht is de grens tot 1960 aangehouden. Erfgoed na 1960 heeft de aandacht, maar is nog niet geïnventariseerd of verwerkt.

Het overzicht geeft een goed beeld van de rijkdom van het Deventer erfgoed. Het is een dynamisch overzicht dat verder aangevuld kan en moet worden.

Bij het borgen en beschermen van ruimtelijk erfgoed wordt vanuit de gemeente meer dan eerder gekeken naar de samenhang en het gebruik. We gaan uit van het cultuurhistorisch besef van de samenleving. De gemeente zich met name op de plekken en objecten die  bijdragen aan de historische ontwikkeling van Deventer. Dit maakt het overige ruimtelijk erfgoed niet minder waardevol. Hier stimuleren wij met inspirerende voorbeelden en het verhaal achter het erfgoed, om samen met de samenleving tot een zorgvuldige omgang en mooie initiatieven te komen.