Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Religieus erfgoed

Religieus Erfgoed Deventer

In de gemeente Deventer is veel religieus erfgoed. Vooral de monumentale kerkgebouwen hebben hoge cultuurhistorische waarde.

Lees meer

Herbestemmingagenda

Met het project ‘Herbestemmingagenda Religieus Erfgoed Deventer’, dat gesubsidieerd is door de provincie Overijssel, wil de gemeente Deventer eigenaren van kerken ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden voor een toekomstbestendige functie.

Lees meer