Religieus erfgoed

Religieus Erfgoed Deventer

In de gemeente Deventer is veel religieus erfgoed. Vooral de monumentale kerkgebouwen hebben hoge cultuurhistorische waarde. Deze gebouwen dragen bij aan de beleving van de stad en de omliggende kernen. Daarnaast is er vaak een grote maatschappelijke binding met de gebouwen. Ze dienen voor omwonenden als herkenningspunt en zijn een plek met veel herinneringen.

Lees meer

Projecten religieus erfgoed

De afgelopen periode zijn er op het gebied van religieus erfgoed veel projecten geweest in Deventer. De provincie Overijssel heeft deze projecten mede mogelijk gemaakt.

Lees meer

Herbestemmingagenda

Met het project ‘Herbestemmingagenda Religieus Erfgoed Deventer’, dat gesubsidieerd is door de provincie Overijssel, wil de gemeente Deventer eigenaren van kerken ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden voor een toekomstbestendige functie.

Lees meer

Sfeervolle locaties

Bekijk hier een overzicht van alle locaties.

Lees meer