Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Verschillende soorten monumenten

In Deventer staan Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor verbouwing van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Rijksmonumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan bouwwerken aanwijzen als Rijksmonument. Dit zijn bouwwerken die van landelijk belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

In de gemeente Deventer staan zo’n 550 rijksmonumenten, waarvan een groot deel in de binnenstad. Bekijk de monumentenlijst van Deventer (pdf).

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Deventer heeft rond de 600 gemeentelijke monumenten (pdf). Deze bouwwerken zijn belangrijk door hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde voor de stad Deventer.

Verbouwen van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

We verwachten van de eigenaar van een monument dat hij zorgvuldig omgaat met zijn pand of bouwwerk. Gaat hij iets wijzigen of verbouwen aan zijn pand waarbij cultuurhistorische waarden betrokken zijn? Dan is er meestal een omgevingsvergunning nodig. Het gaat er dan vooral om, dat zo min mogelijk cultuurhistorische waarden worden aangetast. De gemeente kan hierbij adviseren.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Soms is niet 1 bouwwerk, maar een groep van onroerende zaken van algemeen belang. Vanwege haar schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang of de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde: een zogenaamd stads- en dorpsgezicht. De gemeente Deventer kent:

  • het rijksbeschermde stadsgezicht (inclusief de Worp)
  • gemeentelijk beschermde gezichten en landgoederen.

Voor een beschermd stads- of dorpsgezicht stelt de gemeente een bestemmingsplan op, die de benoemde waarden borgt.

In de binnenstad zijn bijvoorbeeld aanvullende eisen vastgelegd voor nieuwbouw om de aanblik van het stadsbeeld niet teveel te verstoren. Ook mag het beeld van sommige gevels niet zomaar gewijzigd worden