Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Religieus Erfgoed Deventer

In de gemeente Deventer is veel religieus erfgoed. Vooral de monumentale kerkgebouwen hebben hoge cultuurhistorische waarde.

Deze gebouwen dragen bij aan de beleving van de stad en de omliggende kernen. Daarnaast is er vaak een grote maatschappelijke binding met de gebouwen. Ze dienen voor omwonenden als herkenningspunt en zijn een plek met veel herinneringen.

Door de ontkerkelijking zijn de kosten van beheer, onderhoud en restauratie van diverse monumentale kerkgebouwen steeds moeilijker te dragen voor de eigenaar. Landelijk, provinciaal en lokaal vraagt men aandacht voor dit probleem, zeker nu de dreiging van leegstand steeds groter wordt.

 

Her- of nevenbestemming

Her- of nevenbestemming kan een oplossing zijn. Zo kan het multifunctioneel gebruiken van kerkgebouwen in veel gevallen een bijdrage leveren aan de (financiële) toekomst van deze gebouwen. Na een oproep uit de gemeenteraad is de gemeente Deventer aan de slag gegaan. De gemeente brengt samen met kerkeigenaren de problemen en mogelijke oplossingen rondom de exploitatie en vrijkomende kerkgebouwen in beeld. Zij heeft hiervoor subsidie gekregen van de provincie Overijssel.