Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Verwachtingskaarten en inventarisaties

De archeologische verwachtingskaart laat de relatie zien tussen de geomorfologie en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld. Bekijk hier alle inventarisaties en verwachtingskaarten.

Archeologische verwachtingskaart

De archeologische verwachtingskaart laat de relatie zien tussen de geomorfologie (vorming van het aardoppervlak) en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld. Er is ook een historische verwachting opgenomen in de kaart.

Lees meer

Geomorfologie en Top Pleistoceen

De mogelijkheden voor menselijke bewoning en gebruik, worden in hoge mate bepaald door de natuurlijke kenmerken van het landschap.

Lees meer

Gedetailleerde verwachting Binnenstad

De gedetailleerde verwachting binnenstad toont een uitgebreide onderbouwing voor de verwachting van de binnenstad.

Lees meer

Verwachting Landweren

Landweren komen vooral voor in het zuiden en oosten van Nederland. In het landschap zijn landweren te herkennen als stelsels van wallen voorzien van hagen en grachten of sloten. Maar, niet elke houtwal met een gracht is automatisch een landweer.

Lees meer

Verwachting Tweede Wereldoorlog

Toen in 2005 en 2006 de 1e verwachtingskaart voor de gemeente Deventer tot stand kwam, werden sporen uit de Tweede Wereldoorlog vooral als een veiligheidsrisico gezien. Het 1e historisch onderzoek naar deze resten dat Archeologie Deventer uitvoerde was dan ook vooral bedoeld om de kans op munitievondsten te bepalen.

Lees meer

Stedelijke groei en bodemgaafheid

Een groot deel van de hogere gronden rondom Deventer is bebouwd met huizen, kantoren en fabrieken. De invloed van de bouw van deze gebouwen op de onderliggende archeologische resten is te zien op de kaarten bij de inventarisatie Stedelijke groei en bodemgaafheid.

Lees meer