Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Bergkerk

De Bergkerk is gerestaureerd in 2015-2016. Lees meer over de restauratie.

Bijeenkomst verleden Bergkerk

Op 14 januari 2016 kwamen zo’n 80 geïnteresseerden naar de bijeenkomst ‘Het roerige verleden van de Bergkerk, een avond over bouwgeschiedenis en muurschilderingen’. Later waren er bijeenkomsten over het heden en de toekomst van de kerk.

Lees meer

Bouwhistorie van de Bergkerk

De St. Nicolaaskerk of Bergkerk is een beeldbepalend gebouw in de skyline van Deventer. De bijnaam dankt ze aan haar ligging op een hoog rivierduin. Haar bouwhistorie toont de geschiedenis van Deventer. In 1967 deed de Hervormde Gemeente afstand van het kerkgebouw en verkocht het aan de gemeente Deventer.

Lees meer

Rechtzetten torenhaantje

Op woensdag 25 november 2015 is het kruis met vergulde bal en haantje op de meest noordelijke toren van de Bergkerk rechtgezet.

Lees meer

Restauratie uurwerk en torenhaantje

De beide wijzerplaten van het uurwerk van de Bergkerk zijn winter 2016 gerestaureerd. Daarbij is ook het jaartal van restauratie op de wijzerplaten geschilderd.

Lees meer

Herstel glas-in-lood Bergkerk

Maar liefst 60 tot 80 glas-in-lood panelen worden uit de stenen sponning gehaald en in de IJskelder onder de Lebuinuskerk hersteld.

Lees meer

Restauratie steenwerk

Vooral in de torens van de Bergkerk waren scheuren geconstateerd die gerepareerd moesten worden. De scheuren zijn uitgehakt en daarna weer dicht gemaakt met nieuwe blokken tufsteen en gevoegd.

Lees meer

Conservering muurschilderingen

De restauratoren Bouwhuis en Journée hebben gewerkt aan de conservering van de muurschilderingen.

Lees meer

Tentoonstellingen in de Bergkerk

De Bergkerk is regelmatig het decor van tentoonstellingen. Voor het tentoonstellen van bepaalde collecties gelden echter hogere eisen voor de veiligheid en het klimaat.

Lees meer