Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Stage bij Archeologie Deventer

Archeologie Deventer heeft bijna altijd plek voor 1 of 2 stagiairs.

Ben je student archeologie of volg je een gerelateerde opleiding, zoals planologie of een museumopleiding? Bij Archeologie Deventer kun je terecht voor veldwerk, vondstverwerking of een andere aan jouw opleiding gerelateerde opdracht.

Veldwerk & vondstverwerking

Studenten archeologie kunnen waar mogelijk deelnemen aan de opgravingen van Archeologie Deventer. De looptijd van deze opgravingen en de beschikbaarheid van plaatsen verschillen per project en periode.

Overig

Soms zijn er bij Archeologie Deventer ook andere stages mogelijk. Denk aan depotwerkzaamheden of GIS-projecten aan de hand van historisch en recent kaartmateriaal. Studenten van de Reinwardt Academie kunnen bijvoorbeeld tentoonstellingen opzetten.

Meer weten

Wil je stage lopen bij Archeologie Deventer? Neem contact op met Bart Vermeulen via e-mailadres archeologie@deventer.nl of telefoonnummer 06 - 51 89 79 12.