Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Resultaten

Al meer dan 60 jaar graven archeologen in Deventer. Verspreid over de hele gemeente hebben onderzoeken plaats. Bij deze opgravingen zijn resten gevonden vanaf de midden steentijd (8500-4500 voor Christus) tot de middeleeuwen en nieuwe tijd.

De onderzochte sporen verschillen niet alleen in ouderdom, maar ook in functie en uiterlijk. De huizen uit het verleden lopen uiteen. Op het platteland stonden bijvoorbeeld boerderijen en in de stad waren verschillende soorten huizen, stadsmuren en kerken.

Ook verschilt de tijd hoe lang mensen op 1 plek bleven door de tijd. In de midden steentijd woonden de mensen maar kort op 1 plek, terwijl vanaf de middeleeuwen tot nu mensen in de stad wonen.

De literatuur over archeologie in de gemeente Deventer is te verdelen in 4 groepen:

  1. een algemene literatuurlijst over archeologie in Deventer;
  2. Rapportages Archeologie Deventer (RAD). Dit zijn basisrapportages over opgravingen door Archeologie Deventer;
  3. Interne Rapportages Archeologie Deventer (IRAD). Dit zijn interne verslagen over opgravingen door Archeologie Deventer;
  4. Folders Archeologie in Deventer.

Alle beschikbare RAD’s, IRAD's en folders kunt u als pdf-documenten downloaden. Neem hiervoor contact op via archeologie@deventer.nl. Veel van deze rapporten kunt u ook bestellen in de boekhandel. Vaak is het kopen van een gedrukt rapport goedkoper dan zelf de pdf uitprinten.