Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Archeologie Deventer

Al duizenden jaren wonen er mensen in de gemeente Deventer. Dit weten we doordat de resten van hun huizen, afval en gereedschap worden opgegraven door archeologen. De gemeente Deventer heeft hiervoor sinds 1999 een eigen team: Archeologie Deventer.

Wie zijn Archeologie Deventer?

Archeologie Deventer heeft een vast team van 4 personen. Naast de gemeentelijk archeoloog, zijn dit 2 projectleiders en een adviseur archeologie. Bij grote opgravingen worden meer medewerkers ingehuurd. Het team wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers en studenten. Samen voeren ze opgravingen uit, waarvan ze de resultaten verwerken tot boeken en rapporten.

Wat doet Archeologie Deventer?

Archeologie Deventer voert de meeste opgravingen in de gemeente Deventer zelf uit. Na een opgraving heeft het veldteam een stapel vondsten, tekeningen en gegevens. Samen met studenten en vrijwilligers worden gegevens en vondsten verwerkt. Zij wassen de vondsten en bepalen om welke voorwerpen het gaat. Op deze manier vertellen de vondsten over de vroegere bewoners van Deventer.

Na het verwerken van alle gegevens wordt over de meeste opgravingen een rapport of boek gemaakt. Deze rapporten leveren een bijdrage aan de kennis over de geschiedenis van de stad Deventer en het omliggende buitengebied.

Naast het uitvoeren van opgravingen, zorgen de gemeentelijk archeoloog en de archeologisch adviseur voor het archeologisch beleid in de gemeente en adviseren zij bij bouwplannen.

Waar vindt u Archeologie Deventer?

Archeologie Deventer is te vinden aan de Bergpoortstraat. Op nummer 191 staat een voormalige graansilo, die is omgebouwd tot archeologisch depot, kantoor en werkruimten. Dit gebouw is alleen op afspraak te bezoeken.

Archeologie Deventer
Bergpoortstraat 191
7411 CV Deventer
Telefoonnummer: 0570 - 67 11 55
E-mailadres: archeologie@deventer.nl
www.facebook.com/archeologiedeventer