Actueel

Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier

Op 26 maart is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt.

Verduurzamen van een monument is eigenlijk een sport

Dat zegt Caroline Vester over de verduurzaming van haar pand aan de Welle. Caroline is architect en gespecialiseerd in het duurzaam en energiezuinig maken van monumentale woningen. Caroline is ook energiecoach bij de Deventer Energiecoöperatie.

Onverwachts sporen laatmiddeleeuwse molen aangetroffen

Plattegrond van de laatmiddeleeuwse molen in Bathmen

De oudste molen van Bathmen lag mogelijk niet in Oude Molen. Bij archeologisch onderzoek op de Bathmerenk zijn door archeologen van Archeologie Deventer onverwachts sporen van een laatmiddeleeuwse molen aangetroffen.

4 nieuwe monumenten in Deventer

Het college heeft besloten 4 panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hadden voor 6 panden een verzoek ingediend.

Nieuw archeologiebeleid vastgesteld

Het nieuwe archeologiebeleid van gemeente Deventer is op 28 januari 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Varende presentaties over archeologie en historie van de IJssel

Tijdens een vaartocht op een klassiek schip vertellen archeologen van Archeologie Deventer over onderzoek naar en langs de rivier de IJssel. Onderweg worden aan de hand van beeldmateriaal 5 korte presentaties gegeven over onder andere het ontstaan van de IJssel, de oeververbindingen en de scheepwerf van De Goede. Iedereen kan meevaren.