Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Lebuinuskerk en -toren en Mariakerk

De NV Bergkwartier, Protestantse Gemeente Deventer en gemeente Deventer zijn eigenaar van 3 met elkaar verbonden gebouwen, namelijk de Lebuinuskerk en –toren en de Mariakerk.

De gebouwen en partijen hebben verschillende én gezamenlijke problemen, kansen en belangen. Om dit belangrijke gebouwencomplex in de toekomst duurzaam te gebruiken en financieel gezond te houden zijn de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht.

Resultaten

De Protestantse Gemeente was al bezig met de uitvoering van het herinrichtingsplan van de Lebuinuskerk. Voor de Mariakerk, die nauwelijks gebruikt werd, waren er slechts ideeën.

Tijdens het verkenningsproces is ingezoomd op de mogelijkheden voor de Mariakerk en de opties tot samenwerking en afstemming met de Lebuinuskerk. Door samen te werken met dezelfde architect - voor de planvorming rondom de Mariakerk - is zowel de herbestemming van de Mariakerk bespoedigd als het maken van een gezamenlijke toekomstvisie (pdf, 30 MB).

Voor de Mariakerk is gekozen voor een tussentijdse oplossing. Met een paar ‘simpele’ ingrepen is de kerk geschikt gemaakt voor breder gebruik, zoals het organiseren van tentoonstellingen en exposities. Hierbij is tevens een groeimodel ontwikkeld dat het begin kan zijn van een nieuwe bestemming van de kerk.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht