Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Informatie en kennis delen

Het verstrekken van informatie en het delen van kennis gebeurt zowel online als offline. Binnen het project Herbestemmingsagenda was er onder meer aandacht voor het ontwikkelen van websites. Daarnaast zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Ontwikkeling platform vraag en aanbod religieus erfgoed

Een digitale plek waar vraag en aanbod samenkomen. Er is vraag naar én aanbod van bijzondere locaties voor onder meer trouwen, rouwen, congressen en concerten. Toch blijken deze doelgroepen elkaar niet altijd te vinden. Het platform is bedoeld om unieke locaties in Deventer scherper in beeld te brengen zodat er verbindingen ontstaan.

  • Ontwikkeling website nevengebruik dorpskerk Diepenveen

De dorpskerk Diepenveen is het nevengebruik van de kerk aan het vormgeven, zodat zij de exploitatie van de kerk op langere termijn kunnen blijven dragen. Uiteraard in goede balans met het kerkelijk gebruik. Om het nevengebruik digitaal optimaal te ondersteunen is gekozen voor een aanvullende website. Hiermee wordt een splitsing gemaakt tussen de kerkelijke website en een zakelijke, sfeervolle website voor het nevengebruik.

  • Netwerkbijeenkomsten

Alle kerkeigenaren doorlopen hun eigen proces, maar ze kunnen veel van elkaars ervaringen leren. Daarom zijn er twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij naast kennisoverdracht, veel ruimte was om te netwerken. De deelnemers hebben aangegeven dat de bijeenkomsten een vervolg krijgen. Bekijk de presentatie van de netwerkbijeenkomst op 3 juli 2012 (pdf, 1 MB).

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht