Nieuws

Betrek middenstanders bij instandhouding kerken

Deventenaar Hein te Riele geeft zijn mening over het behoud van cultuurhistorisch waardevolle kerkgebouwen.

Eindrapportage Lokale Agenda Religieus Erfgoed Deventer

Voor veel kerkelijke gemeenten is de exploitatie van hun gebouw(en) steeds lastiger. In het project 'Herbestemmingsagenda Religieus Erfgoed` is de afgelopen 2,5 jaar samen met kerkeigenaren gekeken naar de opgave en mogelijkheden van hun gebouw(en).

Eindbijeenkomst ‘Religieus erfgoed, tussen hemel en aarde’

Op 10 oktober 2013 bezochten enkele tientallen betrokkenen en geïnteresseerden de eindbijeenkomst van het project 'Herbestemmingsagenda Religieus Erfgoed'. 3 deskundigen prikkelden de aanwezigen met hun visie op dit thema. De projectleider lichtte de resultaten toe van het totale project.

Uitnodiging eindbijeenkomst Religieus erfgoed, tussen hemel en aarde

Op 10 oktober 2013 heeft de eindbijeenkomst plaats van het project 'Herbestemmingsagenda Religieus Erfgoed'. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.