Ramen

Ramen bepalen voor een groot deel het uiterlijk van een gevel. Toch wilt u uw monument misschien isoleren met dubbel glas. Hoe kunt u daarbij de oude ramen en glasdeuren in hun waarde laten?

Monumentenzorg wil het oorspronkelijke beeld en het originele materiaal van ramen zoveel mogelijk behouden. Voor elke verandering van een monument, dus ook aan de ramen, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Dubbel glas

Wanneer u bij een restauratie of verbouwing uw monument wil isoleren, denkt u waarschijnlijk het eerst aan de ramen. Dubbel glas heeft een goede warmte - en geluidsisolatie. Dubbel glas is dikker dan enkel glas. Dat past niet in de originele ramen. Daarom wordt het originele raamhout of kozijnen vaak veranderd of vervangen.

Door restauratie of verbouwing kan een monument vallen onder het Bouwbesluit, een verzameling bouwtechnische regels. Deze regels gelden voor bouwwerken in Nederland en gaan onder andere over isolatie. Voor monumenten kunnen uitzonderingen op het Bouwbesluit worden gemaakt tijdens de behandeling van de bouwvergunning. Daarmee hoeft het gerenoveerde of verbouwde monument niet de eisen van het Bouwbesluit te volgen. Originele ramen kunnen daardoor behouden blijven.

Roeden of glaslatten?

Voor het zetten van dubbel glas in een monumentaal pand, schrijven leveranciers vaak glaslatten voor. De originele raamroeden kunnen het zware dubbel glas niet dragen. Langs de kanten komen extra randen en de raamroeden worden er dikker door.

Deze werkwijze doet afbreuk aan het originele uiterlijk van het monument. Monumentenzorg staat het vervangen van goede oude ramen in een monument daarom niet toe. Bij noodzakelijke vervanging eist de Monumentenzorg dat u de oorspronkelijke details terugbrengt.

Isoleren met een voorzetraam

Soms zijn kieren de belangrijkste oorzaak van tocht. Dit kunt u tegengaan door een raam beter passend te maken. Dubbel glas is dan niet nodig. Een goed passend raam gaat koudeval tegen. Koudeval ontstaat als de warme luchtstroom in de kamer afkoelt aan het koude glas. De lucht 'valt' naar beneden, waardoor u een tochtstroom over de vloer voelt. Een raam kunt u u beter passend maken, door bij een origineel raam een voorzetraam te plaatsen. Een voorzetraam maakt u aan de binnenkant vast op het oude raam. Bij het schoonmaken kunt u dit raam scharnieren. De tussenruimte ventileert u tegen condensatie.

Elke situatie en elk pand vraagt om een andere oplossing voor isolatie. Laat u hierover goed informeren door iemand die er verstand van heeft.

Meer informatie over ramen

Wilt u uw ramen vervangen of isoleren met dubbel glas? Of heeft u een vraag over de ramen in uw monument? Neem contact op met een medewerker Monumenten van het Team Ondernemen en Vergunningen van gemeente Deventer: telefoonnummer 140570.