Subsidies en leningen

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen in de onderhouds- en restauratiekosten van een gebouwd object. De subsidies voor rijksmonumenten worden verdeeld door het rijk en de provincie.

Voor rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens, kunnen eigenaren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie richt zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.

Wilt u meer weten over voordelige leningen en andere subsidies? Kijk dan regelmatig op de websites van de Rijksoverheid, provincie Overijssel en gemeente Deventer voor de actuele informatie.

Tot 1 januari 2019 waren de kosten van onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonument aftrekbaar. Deze regeling is vervangen door de instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bent u vóór 2019 gestart met een onderhoudsproject? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanwege de overgangsregeling.

Ook particuliere eigenaren die niet in aanmerking komen voor de woonhuissubsidie, komen in aanmerking voor de overgangsregeling.

  • Wilt u meer weten over de subsidie voor restauratie of het in stand houden of herbestemmen van uw Rijksmonument? Kijk dan op de website van Monumenten.
  • Blijf op op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de woonhuissubsidie voor Rijksmonumenten. Meld u aan voor het Bericht woonhuiseigenaren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Heeft u een gemeentelijk of Rijksmonument en zoekt u een lening? De lening van het Deventer Restauratiefonds en cultuurfonds provincie Overijssel heeft een lage rente.