Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rijksmonumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapkan bouwwerken aanwijzen als Rijksmonument: het gaat hierbij om bouwwerken die van algemeen belang zijn vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

De gemeente Deventer bezit zo’n 550 rijksmonumenten waarvan een groot deel in de binnenstad. Bekijk de monumentenlijst van Deventer (pdf, 1 MB).

Van een eigenaar van een rijksmonument wordt verwacht, dat hij zorgvuldig omgaat met zijn pand of bouwwerk. Gaat hij iets gaat wijzigen of verbouwen aan zijn pand waarbij cultuurhistorische waarden betrokken zijn, dan is er meestal een omgevingsvergunning nodig. Het gaat er dan vooral om, dat zo min mogelijk cultuurhistorische waarden worden aangetast. De gemeente kan hierbij adviseren.