Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad is bevoegd om bouwwerken aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De gemeente Deventer heeft rond de 600 gemeentelijke monumenten (pdf, 1 MB). Deze bouwwerken zijn voor onze gemeente van algemeen belang vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

Van een eigenaar van een gemeentelijk monument wordt verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met zijn pand of bouwwerk. Gaat hij iets wijzigen of verbouwen aan zijn pand waarbij cultuurhistorische waarden betrokken zijn, dan is er meestal een omgevingsvergunning nodig. Het gaat er dan vooral om, dat zo min mogelijk cultuurhistorische waarden worden aangetast. De gemeente kan hierbij adviseren.