Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Tentoonstellingen in de Bergkerk

De Bergkerk is regelmatig het decor van tentoonstellingen. Voor het tentoonstellen van bepaalde collecties gelden echter hogere eisen voor de veiligheid en het klimaat.

Er is onderzoek gedaan naar de huidige klimaat- en veiligheidsomstandigheden van de Bergkerk en de mogelijkheden tot verbetering daarin. Door verbeteringen is een bredere inzet van het kerkgebouw mogelijk.

Inmiddels zijn de eerste concrete aanpassingen gerealiseerd. In de Bergkerk is een hoogwaardig beveiligingssysteem (beveiligingsklasse 4) geïnstalleerd. Daardoor kon in 2013 de 5e Kunstbeurs in de Bergkerk gehouden worden. Voorheen werd hiervoor uitgeweken naar een andere beter beveiligde locatie. De kunstbeurs heeft 5000 bezoekers getrokken.