Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Bijeenkomst verleden Bergkerk

Op 14 januari 2016 kwamen zo’n 80 geïnteresseerden naar de bijeenkomst ‘Het roerige verleden van de Bergkerk, een avond over bouwgeschiedenis en muurschilderingen’. Later waren er bijeenkomsten over het heden en de toekomst van de kerk.

Marïelle Vrijkotte, adviseur monumenten gemeente Deventer, en Jeroen Krijnen, bouwhistoricus van de gemeente Zutphen en Doesburg, vertelden over de interessante bouwgeschiedenis van de kerk (pdf, 12,4 MB). Tijdens het bouwhistorisch onderzoek dat najaar 2015 verricht is, kwamen er verschillende punten in de bouw van de kerk aan het licht, die leidden tot nieuwe zienswijzen.

In de Bergkerk zijn de afbeeldingen van de heiligen Martinus en Nicolaas, de oudste schilderingen (circa 1200) van de kerk en waarschijnlijk van Nederland. Historica Elselien Westdijk heeft deze schilderingen in 2013 onderzocht. Tijdens de avond vertelde zij het boeiende verhaal van haar onderzoek. Bekijk haar presentatie (pdf, 4,6 MB) en de uitleg van de dia's (pdf, 277 KB).

Aafje Bouwhuis, restaurator OUOU, vertelde over het komende onderzoek (pdf, 353 KB). De schilderingen in de kerk lijken er slecht aan toe. OUOU gaat de conditie van de schilderingen nauwkeurig onderzoeken. Zo kan er een zorgvuldig behandelplan opgesteld worden. Bekijk haar presentatie Muurschilderingen Bergkerk (pdf, 7 MB).