Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Wat gebeurt er na een vondstmelding?

Als u een vondst heeft gemeld via het vondstmeldingsformulier, maakt Archeologie Deventer hiervan een registratie. De gemeente neemt de vondst niet in beslag.
Vondstdepot Bergpoortstraat

Het gaat Archeologie Deventer om de informatie die zij uit de vondst kan afleiden en niet om de vondst op zich. Wel zijn de in het wetboek vastgelegde wetten voor schatvondsten van toepassing.

Archeologische verwachtingskaart

Archeologie Deventer gebruikt vondsten vooral om de archeologische verwachtingskaart van de gemeente te verfijnen. Hierop is aangegeven waar zij archeologische resten verwacht. De kaart is gebaseerd op onder andere hoogtegegevens en informatie uit opgravingen en vondstmeldingen. Hoe meer vondstmeldingen Archeologie Deventer in de kaart kan opnemen, hoe betrouwbaarder deze wordt.

Op een locatie worden bijvoorbeeld verschillende munten en scherven uit de vroege middeleeuwen gevonden. De kans is dan groot dat zich hier een vindplaats uit deze periode bevindt. Wordt er in de toekomst gebouwd op die locatie, dan kan al vroeg rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten.

Verhaal

Door de registratie van vondsten ontstaat een beter beeld van de geschiedenis van Deventer. Veel vondsten vertellen een eigen verhaal. Zo kunnen onder ander buitenlandse muntvondsten, resten van uitheemse dieren of voorwerpen van natuurstenen die van nature niet in Nederland voorkomen, informatie geven over de handelscontacten van vroeger.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht