Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Moet ik ook scherven melden?

Aardewerken scherven zijn soms de enige aanwijzing voor een archeologische vindplaats. Of u de gevonden scherven moet melden, hangt af van de periode waaruit deze afkomstig zijn. Vondsten uit de prehistorie en vroege middeleeuwen moet u altijd melden bij Archeologie Deventer.
Prehistorische scherf

Bij de meeste vindplaatsen zijn meer aardewerken scherven dan metaalvondsten aanwezig. In sommige archeologische perioden werd geen of nauwelijks metaal gebruikt. Dit geldt vooral voor de prehistorie en de vroege middeleeuwen. De gevonden scherven vormen in dat geval de enige aanwijzing voor een vindplaats. Bovendien werd grond toen nog nauwelijks verplaatst. De kans is dus groot dat de aanwezigheid van aardewerken scherven uit deze perioden wijst op de aanwezigheid van een vindplaats. Het is daarom belangrijk dat u van deze vondsten een melding maakt.

Scherven uit de nieuwe tijd

In de nieuwe tijd (na 1500) zijn grote hoeveelheden grond met daarin allerlei afvalproducten verplaatst. Akkergrond werd soms bemest met stadsafval, waarbij ook scherven en metaal op de akker terecht kwamen. Aardewerkvondsten na 1500 wijzen daardoor zelden naar een vindplaats. Daarnaast staan vindplaatsen uit de nieuwe tijd vaak op historische kaarten. Het is daarom niet nodig deze vondsten te melden.

Aardewerk bij een metaalvondst

Vindt u in de omgeving van een metaalvondst ook aardewerk of andere voorwerpen, dan meldt u dit op het vondstmeldingsformulier. De combinatie van vondsten maakt het eenvoudiger een vindplaats te dateren en begrenzen. Vaak vindt u bij een metaalvondst nog tientallen andere voorwerpen. Deze voorwerpen vertellen ook een deel van het archeologische verhaal van de vindplaats.

Zie de pagina Een vondst melden voor meer vragen over archeologische vondsten.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht