Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Mag ik zoeken met een metaaldetector?

De erfgoedwet biedt ruimte voor het zoeken met metaaldetector.
Een verzameling detectorvondsten

In algemene zin geldt dat wanneer een detectoramateur een vondst uit de grond haalt, dat als opgraving wordt gezien. Omdat detectoramateurs een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van archeologische kennis is een uitzondering in de Erfgoedwet opgenomen.

Verstoring van de bovenste 30 centimeter van de bodem, de zogenaamde bouwvoor, is toegestaan. In deze bovenste 30 centimeter van de bodem mag dus gezocht worden met een metaaldetector. Op deze regel geldt wel een aantal uitzonderingen; zo is bijvoorbeeld metaaldetectie niet toegestaan op een archeologisch gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument.

Verder zijn er een aantal andere uitgangspunten:

  1. Vraag toestemming aan de eigenaar of beheerder van de grond.
  2. Maak melding van eventuele munitievondsten bij de politie en laat deze liggen.
  3. Zoek nooit op archeologische terreinen, opgravingen (ook niet op de stort) en op terreinen waar munitie wordt geruimd.
  4. Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar is (bijvoorbeeld aan de grasmat).
  5. Meld bijzondere vondsten bij Archeologie Deventer.

Zie de pagina Een vondst melden voor meer vragen over archeologische vondsten.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht