Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Verwachting Tweede Wereldoorlog

Toen in 2005 en 2006 de 1e verwachtingskaart voor de gemeente Deventer tot stand kwam, werden sporen uit de Tweede Wereldoorlog vooral als een veiligheidsrisico gezien. Het 1e historisch onderzoek naar deze resten dat Archeologie Deventer uitvoerde was dan ook vooral bedoeld om de kans op munitievondsten te bepalen.
Foto van een Duitse loopgraaf, aangetroffen op het bedrijvenpark A1 te Epse

De verwachtingskaart voor het begraven oorlogsverleden van de gemeente Deventer heeft een heel ander doel dan de munitiekaart. Het gaat hierbij niet zozeer om het risico dat de sporen met zich meebrengen maar juist om het informatiepotentieel.

Verwachting Tweede Wereldoorlog

Tegenwoordig wordt archeologie van de Tweede Wereldoorlog algemeen gezien als min of meer volwaardig onderdeel van het bodemarchief. Bij het opstellen van een nieuwe gemeentelijke verwachtingskaart mag deze periode dan ook niet ontbreken. Daarom is parallel aan het traject naar een nieuwe verwachtingskaart ook een specifieke verwachting voor de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Hierbij is niet alleen geprobeerd zoveel mogelijk locaties in kaart te brengen die sporen uit de Tweede Wereldoorlog zouden kunnen opleveren maar is ook gepoogd uitspraken te doen over het informatiepotentieel van deze locaties. Alleen daar waar archeologisch onderzoek een meerwaarde oplevert, horen de sporen op de verwachtingskaart thuis. Deze afweging is beschreven in de rapportage Het begraven oorlogsverleden van Deventer (pdf, 26 MB).

Signaleringskaarten

Er zijn 2 signaleringskaarten. De signaleringskaart Tweede Wereldoorlog (pdf, 69 MB) toont een groot aantal locaties, waar in de bodem sporen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen worden gevonden. De sporen zijn verdeeld over de thema’s:

  • De Duitse inval
  • Sporen van de luchtoorlog
  • De inzet van de V1 vanaf het Deventer grondgebied
  • Sporen van een bezettingsmacht
  • De Duitse verdedigingslinie rond Deventer
  • De bevrijding door de Canadezen
  • De koude oorlog

De signaleringskaart van de Canadese opmars (pdf, 76 MB) toont de route die het Canadese leger volgde bij de bevrijding. Deze route is gereconstrueerd op basis van de dagboeken die de verschillende betrokken Canadese legereenheden elke dag bijhielden.

De verwachtingskaart Tweede Wereldoorlog

Daarna is een afweging gemaakt in welke gevallen archeologisch onderzoek meer informatie kan opleveren dan al uit historische bronnen bekend is. Alleen deze elementen zijn meegenomen op de verwachtingskaart Tweede Wereldoorlog (pdf 70 MB). Dit is ook weer vertaald in de verwachtingskaart en de beleidskaart.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht