Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Geomorfologie en top Pleistoceen

De mogelijkheden voor menselijke bewoning en gebruik, worden in hoge mate bepaald door de natuurlijke kenmerken van het landschap.
Op hoge delen van het landschap werden akkers aangelegd (bruine laag)

Verreweg het grootste deel van de geschiedenis paste de mens zich vooral aan het landschap aan. Pas vanaf de middeleeuwen ging men in deze regio op grote schaal het natuurlijk landschap naar eigen hand zetten door de aanleg van dijken en weteringen. De inventarisaties van het natuurlijk landschap vormen tot de vroege middeleeuwen verreweg de belangrijkste basis voor de verwachtingskaart.

Geomorfologie

Het 1e uitgangspunt bij het tot stand komen van de verwachting, is het verband tussen de geomorfologisch ondergrond en de kans op archeologische resten. De geomorfologische kaart toont hoe de ondergrond op een locatie tot stand kwam. De basis voor de verwachtingskaart is een gedetailleerde, nieuwe geomorfologische kaart. Deze kaart is gemaakt door archeologisch adviesbureau RAAP:

De kaart is ook beschikbaar via ARCGIS. De onderbouwing bij de kaart vindt u in de rapportage bij de verwachtingskaart (pdf, 10 MB). 

Top Pleistoceenkaart

In de vroege steentijd maakte het landschap nog grote veranderingen door. Een geomorfologische kaart van het huidige landschap is vooral geschikt om de verwachting voor het Holoceen te voorspellen. De top Pleistoceenkaart (pdf, 2 MB) toont de diepteligging van afzettingen uit het Pleistoceen. Deze kaart geeft aan waar zich resten uit de vroege steentijd kunnen bevinden. Archeologisch adviesbureau RAAP heeft deze kaart gemaakt. De kaart is ook beschikbaar via ARCGIS. De onderbouwing bij de kaart vindt u in de rapportage bij de verwachtingskaart (pdf, 10 MB).

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht