Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Archeologische verwachtingskaart

De archeologische verwachtingskaart laat de relatie zien tussen de geomorfologie (vorming van het aardoppervlak) en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld. Er is ook een historische verwachting opgenomen in de kaart.
Resten van oude boerderijen

Vanaf de late middeleeuwen gaat de mens het landschap steeds meer naar zijn hand zetten. De landschappelijke mogelijkheden worden minder bepalend voor het nederzettingspatroon. Het is daardoor voor deze periode veel lastiger de archeologische verwachting te voorspellen op basis van het landschap.

Voor dezelfde periode zijn historische bronnen talrijker en zijn ook kaarten beschikbaar:

Op basis hiervan kunnen we allerlei locaties aanwijzen waar we rekening moeten houden met de aanwezigheid van archeologische resten, zoals:

  • boerderijen
  • landweren
  • landgoederen
  • resten uit de Tweede Wereldoorlog

De kaarten kunt u ook bekijken via ARCGIS.

Rapport verwachtingskaart

Het rapport bij de verwachtingskaart (pdf, 10 MB) onderbouwt hoe de volgende kaarten tot stand zijn gekomen:

  • geomorfologische kaart (beschrijft hoe het aardoppervlak tot stand is gekomen)
  • top Pleistoceenkaart
  • kaart stedelijke groei en bodemgaafheid
  • archeologische verwachtingskaart

Het rapport is opgesteld door archeologisch adviesbureau RAAP, in samenwerking met de gemeente Deventer.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht