Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Studenten

Studenten kunnen meewerken bij het team van Archeologie Deventer. Zij helpen bij opgravingen en kunnen een rol spelen bij de vondstverwerking.
Studenten aan het werk bij een opgraving van Archeologie Deventer in Epse

Door mee te werken bij de opgravingen van Archeologie Deventer, kunnen studenten ervaring opdoen in opgraven. Deze veldwerkervaring is nodig voor het halen van hun studie. Lees meer over de mogelijkheden voor stage.

Archeologie Deventer biedt daarnaast aan studenten de mogelijkheid materiaalonderzoek te doen en (delen van) opgravingen uit te werken. Deze onderzoeken kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken als afstudeeronderzoek, materiaalpracticum of scriptie voor hun studie. Zie hierover ook de pagina Materiaalpracticum of Scriptie.