Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Studenten

Studenten kunnen meewerken bij het team van Archeologie Deventer. Zij helpen bij opgravingen en kunnen een rol spelen bij de vondstverwerking.
Studenten aan het werk bij een opgraving van Archeologie Deventer in Epse

Door mee te werken bij de opgravingen van Archeologie Deventer, kunnen studenten ervaring opdoen in opgraven. Deze veldwerkervaring is nodig voor het halen van hun studie. Lees meer over de mogelijkheden voor stage.

Archeologie Deventer biedt daarnaast aan studenten de mogelijkheid materiaalonderzoek te doen en (delen van) opgravingen uit te werken. Deze onderzoeken kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken als afstudeeronderzoek, materiaalpracticum of scriptie voor hun studie. Zie hierover ook de pagina Materiaalpracticum of Scriptie.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht