Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Materiaalpracticum of scriptie

Als student van een opleiding archeologie of een gerelateerde opleiding, kun je bij Archeologie Deventer je materiaalpracticum doen of een scriptie schrijven.
Historische beerputten

Onderwerpen voor materiaalpractica en scripties vind je in de onderwerpenlijst. Per onderwerp staat aangegeven of er intern een inhoudelijk begeleider beschikbaar is of dat je, met onze hulp, op zoek moet naar een begeleider buiten de gemeente Deventer.

Materiaalpracticum

Op veel universiteiten is een materiaalpracticum of -onderzoek onderdeel van de opleiding. Archeologie Deventer heeft allerlei materiaalcomplexen beschikbaar die hiervoor geschikt zijn. Je wordt begeleid bij het selecteren van de vondstcomplexen en bij het schrijfproces. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen ook inhoudelijke begeleiding door specialisten van Archeologie Deventer mogelijk. Voor andere onderwerpen zal je bij de hogeschool of universiteit een inhoudelijk begeleider moeten zoeken.

Scriptie

Bij Archeologie Deventer kun je ook je bachelor- of masterscriptie schrijven. Op de onderwerpenlijst staat een groot aantal scriptieonderwerpen. De geselecteerde onderwerpen vullen gaten in de archeologische en historische kennis.

De invulling van de scriptie verschilt per onderwerp. Soms gaat het vooral om een sporenuitwerking. In andere gevallen zijn daarnaast grote materiaalcomplexen aanwezig, die je ook kan uitwerken. Een korte beschrijving per onderwerp is opgenomen in de onderwerpenlijst. Ook studenten met een eigen onderwerp kunnen bij Archeologie Deventer terecht. Hierbij wordt gekeken naar het (lokale) belang van het gekozen onderwerp. Ook de beschikbare tijd om de student te begeleiden is een voorwaarde.

Meer weten

Wil je onderzoek doen bij Archeologie Deventer? Neem contact op met Bart Vermeulen via e-mailadres archeologie@deventer.nl of telefoonnummer 06 - 51 89 79 12.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht