Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Kabels en leidingen & Archeologie

Door de gehele binnenstad liggen duizenden kabels en leidingen. Deze concentreren zich in de doorgaande straten en hebben in het verleden al gezorgd voor grootschalige verstoring van het bodemarchief.
Een sarcofaag van tufsteen onder een riool

Tientallen keren per jaar worden in de binnenstad kabels en leidingen vervangen of nieuw gelegd. Als de daarmee samenhangende bodemingrepen een oppervlakte hebben die groter is dan de in het bestemmingsplan geformuleerde vrijstellingsgrens, is formeel gezien archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Verstoring door eerdere werkzaamheden

In veel gevallen vinden deze werkzaamheden plaats in de al verstoorde bovenste laag. Daarom is deze regeling opgesteld. Ze vormt feitelijk de 1e stap van het in het bestemmingsplan opgenomen archeologisch onderzoek, die voor de gehele binnenstad ineens is uitgevoerd. Op basis hiervan kan vooraf reeds een groot aantal werkzaamheden worden vrijgegeven.

Alleen van toepassing voor doorgaande straten

De regeling is van toepassing voor (doorgaande) straten. Op pleinen en andere grote open ruimten is veel meer ruimte beschikbaar voor het leggen van kabels en leidingen. Hierdoor zijn over het algemeen veel grotere delen intact. Daarom zal hier altijd een locatie specifieke afweging moeten worden gemaakt in de vorm van een bureaustudie. Hier gelden dus gewoon de normen uit het bestemmingsplan.

Kaart en rapport

De kaart laat zien waar deze regeling van toepassing is en welke vrijstellingsgrenzen daar van toepassing zijn. Voor een gedetailleerde uitwerking van uitvoeringsregeling wordt verwezen naar het rapport (pdf, 3 MB) en de kaart (pdf, 3 MB).

De regeling is alleen van toepassing op de in de kaart weergegeven locaties. Op andere locaties gelden de eisen uit het bestemmingsplan.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht