Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Bestemmingsplannen & Archeologie

Het geldende bestemmingsplan bepaalt of er wel of geen een rapport wordt gevraagd. Op de meeste plaatsen is het beleid 1 op 1 vertaald in het bestemmingsplan.

Bij sommige oudere bestemmingsplannen kan sprake zijn van verschillen tussen de beleidskaart en het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plankaart, planregels en toelichting

Bij vrijwel alle bestemmingsplannen is de plankaart digitaal. Wanneer u de gewenste locatie aanklikt, kunt u zien welke beleidswaarde van toepassing is. Door de waarde archeologie aan te klikken komt u bij de achterliggende planregels. Hier staat in juridische bewoordingen beschreven welke regels er gelden. In de toelichting bij het bestemmingsplan worden de regels in iets andere bewoordingen uitgelegd.

Beleidskaart biedt meer ruimte dan bestemmingsplan

In sommige gevallen vraagt het bestemmingsplan om archeologisch onderzoek terwijl volgens archeologiebeleid sprake is van vrijgave of een meldingsplicht. In die gevallen kan worden volstaan met een verkort rapport. Dit verkorte rapport toetst de ingreep aan de door de gemeenteraad vastgestelde rapportage bij het nieuwe archeologiebeleid en kan kosteloos worden opgevraagd bij de gemeente Deventer.

Beleidskaart biedt minder ruimte dan bestemmingsplan

Wanneer het nieuwe beleid striktere grenzen hanteert dan het bestemmingsplan, blijft het bestemmingplan leidend. Er kunnen dus geen eisen aan de werkzaamheden worden gesteld zolang de vrijstellingsgrenzen in het bestemmingsplan niet worden overschreden. Wanneer voor aanvraag een bestemmingsplanwijziging nodig is, zal voor het gewijzigde bestemmingsplan wel het archeologiebeleid als uitgangspunt worden gehanteerd.

Bestemmingsplan zegt niets over archeologie

Ontbreekt op de locatie in het bestemmingsplan een dubbelbestemming archeologie, dan kunnen in principe geen eisen worden gesteld. De enige uitzondering zijn een aantal oude bestemmingsplannen, waarin nog helemaal geen archeologische voorwaarden zijn opgenomen. Hier geldt conform de erfgoedverordening de gemeentelijke beleidskaart.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht