Start archeologisch onderzoek Grote Kerkhof Op 31 mei 2021 start het archeologisch onderzoek op het Grote Kerkhof. Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van het Grote Kerkhof is de ondergrond zoveel mogelijk ontzien. Toch zijn op enkele plekken werkzaamheden nodig die reiken tot in grondlagen van het kerkhof dat hier tot de 18de eeuw lag. Op die plekken vindt archeologisch onderzoek plaats. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “We maken een heel mooi nieuw plein op een archeologisch heel waardevolle plek. Daarom is het van belang om goed onderzoek te doen. Ik ben weer heel benieuwd wat ze gaan ontdekken.”</p> <h2>Ruimte voor waterelement</h2> <p>In juni wordt de locatie van het waterelement, tegenover het oude stadhuis, opgegraven. De fundering van dit element is ongeveer anderhalve meter diep. Deze ingreep verstoort naar verwachting de bovenste lagen van het kerkhof. Deze begravingen worden laag voor laag vrij gelegd, getekend en beschreven. Daarna worden de skeletten verwijderd, om ruimte te maken voor het waterelement.</p> <h2>Uitvoering</h2> <p>Bij de werkzaamheden wordt gedeeltelijk met de graafmachine gewerkt. Een ander deel van de werkzaamheden wordt handmatig uitgevoerd. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, worden de parkeerplaatsen voor het stadhuis iets verplaatst richting de IJssel.</p> <h2>Planning</h2> <p>Op 1 juli moet het grootste deel van het onderzoek zijn afgerond zodat het grootste deel van het plein weer beschikbaar is voor eventuele evenementen. Het restant van het archeologisch onderzoek op het plein wordt voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd na het evenementenseizoen.</p> <h2>Uitvoering werkzaamheden Lebuinuspleinen</h2> <p>Op dit moment is de aanbesteding van de werkzaamheden aan het Grote Kerkhof en Stromarkt in voorbereiding. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september 2021 starten. De overlast tijdens het terrassenseizoen wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof en daarna de Stromarkt opgeleverd.</p> <h2>Informatie</h2> <p>Meer informatie over de herinrichting Lebuinuspleinen vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/lebuinuspleinen" title="Naar de website www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> 2021-05-26 14:45:25 +0200 2021-05-26 14:45:25 +0200 2021-05-26 14:45:25 +0200 Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier Op 26 maart is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt. <h2>Sluis zichtbaar maken</h2> <p>Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken.  Op dit moment wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitgewerkt waarin een mogelijke terugkeer van de sluis qua ontwerp en kosten wordt onderzocht.</p> <h2>Archeologisch onderzoek</h2> <p>Het is van belang om te weten wat er nog aanwezig is, daarom is archeologisch onderzoek uitgevoerd.  De kop van de sluis aan de zijde van de stadsgracht is ontgraven. Een deel was nog aan het oppervlak zichtbaar. Bij het andere deel waren slechts enkele baksteenlagen uitgebroken. In het verleden heeft men alleen de sluisdeuren verwijderd en vervangen door een betonnen constructie waarna de sluis is opgevuld. De trappen aan weerszijden van de sluis zijn nog aanwezig. Ook de sleuf voor de schotbalken is nog intact. Zelfs de bevestigingspunten voor het aanmeren en de ogen voor de ophanging van de sluisdeur zijn nog aanwezig.  We verwachten dat we met deze resultaten het onderzoek verder kunnen afronden.</p> <h2>Stukje historie</h2> <p>De sluis werd in het midden van de 19de eeuw aangelegd om een verbinding te creëren tussen het Overijssels Kanaal en de IJssel. Via het Overijssels Kanaal, de stadsgracht, de sluis en Oude Haven konden schepen op de IJssel komen. Kort voor de oorlog werd de haven grotendeels gedempt voor de aanleg van de Wilhelminabrug. Het deel tegen de IJssel bleef open onder andere omdat de route naar het Overijssels Kanaal belangrijk was. De sluis en de brug waren dus nog enkele jaren tegelijk in gebruik. Na de oorlog werd de sluis gedempt en vanaf dat moment liep de route van het Overijssels Kanaal naar de IJssel via de Nieuwe Haven (Havenkwartier).</p> <br /> 2021-04-08 11:00:00 +0200 2021-04-08 11:56:26 +0200 2021-04-08 11:56:26 +0200 Verduurzamen van een monument is eigenlijk een sport Dat zegt Caroline Vester over de verduurzaming van haar pand aan de Welle. Caroline is architect en gespecialiseerd in het duurzaam en energiezuinig maken van monumentale woningen. Caroline is ook energiecoach bij de Deventer Energiecoöperatie. <p>"Je kunt ontzettend veel doen met behoud van het originele monument. Neem de tijd om te onderzoeken wat er mogelijk is”, tipt Caroline. Het pand in het oudste deel van Deventer bestaat uit twee delen. Die zitten wel aan elkaar, maar zijn wel duidelijk twee verschillende gebouwen die op twee verschillende manieren zijn gebouwd.</p> <p>De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liep samen met Caroline door het dubbele pand en maakte er een mooie video van. <br /><br />Bekijk hieronder de video om te zien wat er allemaal is gedaan om het pand te verduurzamen.</p> <p>[[youtube:V12g7ylNg6c]]</p> <p>Benieuwd naar meer informatie over duurzaamheid in Deventer? Bekijk dan eens de website van <a href="https://deventerstroomt.nl/" title="Ga naar www.deventerstroomt.nl">Deventer Stroomt</a>.</p> 2021-03-11 11:00:00 +0100 2021-03-11 11:13:30 +0100 2021-03-11 11:13:30 +0100 Onverwachts sporen laatmiddeleeuwse molen aangetroffen De oudste molen van Bathmen lag mogelijk niet in Oude Molen. Bij archeologisch onderzoek op de Bathmerenk zijn door archeologen van Archeologie Deventer onverwachts sporen van een laatmiddeleeuwse molen aangetroffen. <p>In de opgraving werd een ronde structuur met een diameter van ongeveer 25 meter gevonden. Opvallend is de aanwezigheid van een aantal rechthoekige sporen in een kruisvorm middenin de ronde structuur. De sporen lijken heel sterk op de resten die zijn aangetroffen onder de Boreel in Deventer, waar in de 15e eeuw een standaardmolen stond. Hier zijn ze niet van baksteen maar in hout uitgevoerd. Van het hout resteren nu alleen nog maar grondsporen.</p> <h2>Late middeleeuwen</h2> <p>Vermoedelijk markeert de ronde greppel de vorm van de molenbelt, een kunstmatige heuvel onder de molen. De vierkante sporen vormen de resten van de zogenaamde teerlingen of van een kruisplaat waarop de molen rustte. Bij dit type molen kon de hele bovenkant van de molen richting de wind worden gedraaid. In de omgeving van de molen werden allerlei grotere en kleinere fragmenten van maalstenen gevonden. De hoeveelheid scherven tot nu toe is beperkt maar wijst op een datering in de late middeleeuwen.</p> <h2>Historische bronnen</h2> <p>De vondst is opvallend omdat er helemaal geen aanwijzingen waren voor een windmolen op deze locatie. In ieder geval vanaf 1772 lag de windmolen van Bathmen bij Oude Molen. De eerste vermelding van een windmolen in Bathmen dateert echter uit 1433. In dat jaar bevestigt de landsheer van het Oversticht, de bisschop van Utrecht, het leen van Seino van Dorth. Tussen de bezittingen die de heer van Dorth in leen ontvangt, wordt ook een windmolen in Bathmen genoemd. Die windmolen bestaat dan dus al en is daarmee in ieder geval ouder dan 1433.</p> <p>Hoewel de exacte locatie van de molen voor 1772 onbekend is, werd deze in het verleden eerder in de omgeving van Oude Molen gezocht. Mogelijk lag deze voorganger echter dus op een heel andere locatie hier aan de Bathmerenk. Omdat aanvullend historisch onderzoek nog moet plaatsvinden, valt niet helemaal uit te sluiten dat het hier een andere, historisch onbekende, windmolen betreft.</p> <h2>Een bijzondere vondst</h2> <p>Hoewel Nederland een windmolenland is, zijn opgegraven houten molens zeldzaam. Uit Oerle in Brabant komt een onvolledig opgegraven plattegrond en in Sint Denijs en De Panne (België) zijn vergelijkbare exemplaren opgegraven. De plattegrond in Bathmen is min of meer compleet. Daarmee is deze niet alleen van belang voor de geschiedenis van Bathmen, maar ook voor de molengeschiedenis.</p> <h2>Onderzoek op de Enk</h2> <p>Het archeologisch onderzoek maakt deel uit van het veel grotere onderzoek op de Bathmerenk waar vindplaatsen uit de late prehistorie, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen zijn opgegraven. Hierover volgt over enkele weken meer informatie.</p> <p>Het is voor bezoekers niet mogelijk de opgraving te bezoeken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-05-11 00:00:00 +0200 2020-05-11 16:55:54 +0200 2020-05-12 08:22:33 +0200 Subsidie woonhuismonumenten aanvragen vanaf 1 maart Bent u een particuliere eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? U kunt een instandhoudingssubsidie aanvragen. <p>U kunt de aanvraag jaarlijks doen van 1 maart tot en met 30 april. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. Meer informatie leest u op hun <a href="https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten" title="Naar de pagina Subsidie woonhuismonumenten op de website www.cultureelerfgoed.nl">website</a>.</p> 2020-01-30 15:09:53 +0100 2020-01-30 15:09:53 +0100 2020-01-30 15:09:53 +0100 4 nieuwe monumenten in Deventer Het college heeft besloten 4 panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hadden voor 6 panden een verzoek ingediend. <p>De nieuwe gemeentelijke monumenten zijn:</p> <ul> <li>voormalig hoofdkantoor Thomassen en Drijver, Zutphenseweg 51;</li> <li>voormalig Nederlands Hervormd wijkcentrum, Johannes Van Vlotenlaan 85;</li> <li>Maranathakerk, Maranathaplein 1;</li> <li>voormalige Vrouwenarbeidsschool, Diepenveenseweg 136/136A.</li> </ul> <p>Wethouder Carlo Verhaar: “Het is heel goed dat wij als stad ook oog hebben voor relatief jonge gebouwen die belangrijk zijn door de geschiedenis van onze stad en grote waarde hebben als ons Deventer cultureel erfgoed.”</p> <h2>Afgewezen</h2> <p>Het eveneens door de erfgoedpartijen voorgestelde pand van het voormalig Pathologisch- anatomisch en Bacteriologisch- serologisch Laboratorium aan de H.G. Goozsenstraat 1 is ook onderzocht. Bij dit pand bleken de waarden in de loop der jaren verloren te zijn gegaan en daarom wordt het geen monument.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het 6e pand dat is voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenstatus is de Bussink koekfabriek. Hierover is nog geen besluit genomen.</p> <h2>Open Monumentendag</h2> <p>Op vrijdag 13 september 2019 opent wethouder Carlo Verhaar Open Monumentendag 2019 in de Maranathakerk. De kerk is van de bekende architect Aldo van Eyck en werd opgeleverd in 1992. Het hoort samen met onder andere het Van Schijndelhuis in Utrecht (1992) en het Oudhof effectenkantoor in Amsterdam (1990) tot de jongste monumenten van Nederland.</p> 2019-09-13 14:33:00 +0200 2019-09-13 14:33:33 +0200 2019-09-13 14:38:59 +0200 Lezing Begraven heiligen en Nieuwe iconen Op donderdag 15 september organiseren Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over Begraven heiligen en Nieuwe iconen. Het thema sluit aan bij het thema van Open Monumentendag op 10 en 11 september, namelijk Iconen en Symbolen. <p>De presentatie wordt gegeven door Stadsarcheoloog Bart Vermeulen en vindt plaats om 20.00 uur in het Stadhuis. Hij is als archeoloog verbonden aan de gemeente Deventer. Vanuit die rol heeft hij samen met het Kunstenlab het project Begraven Heiligen, Nieuwe Iconen opgezet.</p> <p>De lezing bestaat uit 3 delen:</p> <ul> <li>begraven Heiligen, Heiligen beelden uit de Deventer bodem;</li> <li>heiligen in Deventer, de rol van heiligen in Deventer in de late middeleeuwen (archeologie, bouwhistorie en historische bronnen);</li> <li>het project Begraven Heiligen en Nieuwe Iconen. </li> </ul> <h2>Lezingenreeks</h2> <p>De lezing is de eerste van een gezamenlijke historische lezingenreeks van 10 lezingen in het seizoen 2016-2017. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.</p> <h2>Programma</h2> <p>U bent donderdag 15 september van harte welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zijn 100 plaatsen, reserveren is niet mogelijk.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>De lezingenserie wordt georganiseerd door Deventer Verhaal en Archeologie Deventer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Bakker, projectmedewerker bij Deventer Verhaal, via <a href="mailto:mariannebakker@deventerverhaal.nl" title="Stuur een e-mail naar mariannebakker@deventer.nl">mariannebakker@deventerverhaal.nl</a> of via 0570-855950.</p> <ul> <li>Website: <a href="http://www.deventerverhaal.nl" title="Naar de website www.deventerverhaal.nl">www.deventerverhaal.nl</a></li> <li>Facebookpagina: <a href="http://www.facebook.com/deventerverhaal" title="Naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/kermis.deventer">www.facebook.com/deventerverhaal</a></li> <li>Website Heiligen: <a href="http://heiligen.deventer.nl">http://heiligen.deventer.nl</a></li> </ul> 2016-09-07 12:30:00 +0200 2016-09-07 12:08:34 +0200 2016-09-09 11:17:26 +0200 Lezing: archeologisch onderzoek naar V1-lanceerinrichtingen Lezing: Vuurkonten, archeologisch onderzoek naar V1-lanceerinrichtingen in Gelderland en Overijssel. <p>Bart Vermeulen, archeoloog bij de gemeente Deventer, geeft op donderdag 19 mei een lezing over het archeologisch onderzoek dat is gedaan naar de resten van de inzet van de V1 vanuit Overijssel en Gelderland.</p> <h2>V1-lanceerinrichtingen</h2> <p>In het najaar van 1944 moesten in de gehele provincie Overijssel en een deel van aangrenzend Gelderland grote groepen mensen van de Duitse bezetter hun woning verlaten. Al snel verschenen grote aantallen Duitsers maar vrijwel niemand wist wat die kwamen doen. Totdat met donderend geraas de eerste V1’s werden afgeschoten. Vanwege de grote vlam van de motor werden de vliegende bommen lokaal wel Vuurkonten genoemd. Het Duitse ‘wonderwapen’ was verre van perfect en maakte niet alleen in het doelgebied Antwerpen slachtoffers maar overal langs de route van Oost Nederland naar België.</p> <p>In de bossen van de regio liggen de sporen van dit bijzondere verhaal uit het eind van de oorlog verborgen. De afgelopen jaren hebben Saxion en de Gemeente Deventer samen onderzoek gedaan naar deze resten. Doel van het project was het inventariseren van de fysieke resten maar ook het verzamelen van historische informatie en verhalen over de inzet van de V1 vanuit Overijssel en Gelderland.</p> <p>Tijdens de lezing wordt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.</p> <h2>Programma</h2> <p>U bent van harte welkom:</p> <ul> <li>wanneer: donderdag 19 mei 2016</li> <li>waar: het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1 in Deventer</li> <li>inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur (ongeveer 1 uur)</li> <li>toegang: gratis (100 plaatsen, reserveren niet mogelijk)</li> </ul> <h2>Waagverhalen</h2> <p>In de lezingenserie Waagverhalen wordt de geschiedenis van Deventer belicht. Dit gebeurt aan de hand van thema’s en topstukken uit de erfgoedcollectie van de gemeente Deventer. Meer informatie op de website <a href="http://deventerverhaal.nl" title="Naar de website deventerverhaal.nl">deventerverhaal.nl</a>.</p> 2016-05-10 09:00:00 +0200 2016-05-10 09:50:26 +0200 2019-04-30 10:20:47 +0200 Lezing: Van stadswal tot vestingwerk Kom op donderdag 28 april 2016 naar een lezing over de ontwikkeling van de Deventer stadsverdediging. <p>De lezing wordt gegeven door Emile Mittendorff, archeoloog bij de gemeente Deventer. Aan het eind van de 9e eeuw werd de 1e wal rond de nederzetting Deventer aangelegd. Gedurende bijna 1000 jaar, tot aan het einde van de 19e eeuw, heeft men aan de verdedigingswerken gebouwd. In de lezing worden de ontwikkelingen aan de hand van opgravingen en historische kaarten belicht.</p> <p>U bent van harte welkom:</p> <ul> <li>wanneer: donderdag 28 april 2016</li> <li>waar: de Waag, Brink 56 in Deventer</li> <li>inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur</li> <li>toegang: gratis</li> </ul> <p> Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u daarom aan via <a href="mailto:lezing@deventerverhaal.nl" title="Stuur een e-mail naar lezing@deventerverhaal.nl">lezing@deventerverhaal.nl</a>.</p> <h2>Waagverhalen </h2> <p>In de lezingenserie Waagverhalen wordt de geschiedenis van Deventer belicht. Dit gebeurt aan de hand van thema’s en topstukken uit de erfgoedcollectie van de gemeente Deventer. Meer informatie op de website <a href="http://deventerverhaal.nl" title="Naar de website deventerverhaal.nl">deventerverhaal.nl</a>.</p> 2016-04-19 12:15:00 +0200 2016-04-19 12:15:55 +0200 2016-04-19 12:39:11 +0200 Lezing over Middeleeuwse schepen uit de IJssel Op 25 februari 2016 verzorgen Archeologie Deventer en Deventer Verhaal de lezing 'Koggen, punters en aken, middeleeuwse schepen uit de IJssel'. <p>In de lezingenserie Waagverhalen wordt de geschiedenis van Deventer belicht. Dit gebeurt aan de hand van 7 thema’s en diverse topstukken uit de erfgoedcollectie van de Gemeente Deventer. Deze lezing is het 5e thema en wordt gegeven door Joep Verweij en Jeroen Vermeersch van ADC Archeoprojecten Maritiem.</p> <p>Enkele weken geleden haalden Verweij en Vermeesch met hun collega’s de middeleeuwse Kogge van Kampen boven water. Deze spectaculaire vondst staat niet op zichzelf. In de verschillende Ruimte voor de Rivier projecten langs de IJssel zijn grotere en kleinere schepen gevonden. De vondsten samen leveren een enorme bijdrage aan ons beeld van de handelsvaart in de Hanze tijd.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <ul> <li>Wanneer: donderdag 25 februari 2016</li> <li>Waar: de Waag, Brink 56 in Deventer</li> <li>Inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur</li> <li>Toegang: gratis</li> </ul> <p>Meer informatie op de website van <a href="http://deventerverhaal.nl" title="Naar de website deventerverhaal.nl">Deventer Verhaal</a>.</p> <h2>De lezing</h2> <p>De avond bestaat uit 2 delen. Joep Verweij vertelt over de verschillende scheepswrakken langs de IJssel waarbij wrakken uit Arnhem, Zutphen en Deventer aan de orde komen. Bijzondere aandacht gaat naar de 3 schepen uit de late middeleeuwen, die zijn opgegraven ter hoogte van het Worpplantsoen tegenover Deventer. Het grootste schip was een kogge die rond 1500 is gebouwd en waarvan tientallen fragmenten bewaard zijn gebleven. Vlak bij de kogge zijn een punter en fragmenten van een aak gevonden.</p> <p>In het 2e deel van de lezing gaat Jeroen Vermeersch in op het verhaal van de IJsselkogge die enkele weken geleden bij Kampen werd geborgen. Hij gaat niet alleen in op de spectaculaire berging van het schip, maar vertelt ook meer over elders opgegraven middeleeuwse Koggen.</p> 2016-02-17 09:48:00 +0100 2016-02-17 09:48:20 +0100 2016-03-07 09:08:04 +0100 1e exemplaar Historische Atlas voor burgemeester Heidema Op zaterdag 10 oktober overhandigde auteur Clemens Hogenstijn burgemeester Andries Heidema het 1e exemplaar van de Historische Atlas van Deventer. <p>Hogenstijn neemt de lezer en kijker aan de hand van 35 hoofdstukken mee door een geschiedenis van ruim 1250 jaar. De ontwikkeling van Deventer van de prehistorie tot en met de moderne tijd wordt aan de hand van de kaarten en andere afbeeldingen op boeiende wijze verklaard.</p> <p>Burgemeester Heidema kreeg de atlas tijdens het Historisch Festijn in de Grote of Lebuinuskerk. Dit evenement werd georganiseerd door de Historische Vereniging Deventer ter ere van het 40-jarig jubileum van de vereniging.</p> 2015-10-12 10:59:00 +0200 2015-10-12 10:59:37 +0200 2015-10-12 10:59:37 +0200 Kinderen doen opgravingen in Havenkwartier Deventer In het kader van Open Monumentendag kunnen kinderen op 13 september in het Havenkwartier kennis maken met het vak van de archeoloog. In het Huis van de Amateurkunst is een opgraving nagemaakt waar kinderen samen met een archeoloog op zoek kunnen naar vondsten uit het verleden. <p>Bij de activiteit kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar kennismaken met het vak van archeoloog. De kinderen worden ontvangen in een bouwkeet. Na een korte uitleg over archeologie krijgen zij helmen en troffels uitgedeeld en kunnen ze aan de slag.</p> <p>In het Huis van de Amateurkunst is een opgraving nagemaakt waarin zich sporen bevinden van verschillende perioden uit het verleden van Deventer. De kinderen kunnen bijvoorbeeld resten vrij leggen van een huis, afvalkuilen en zelfs een skelet. Daarbij leren ze dat een archeoloog alles wat hij vindt ook moet beschrijven en tekenen.</p> <p>Alle vondsten worden geregistreerd en verpakt in zakjes. De zakjes worden meegenomen naar de determinatietafel. Met een archeoloog vergelijken de kinderen de vondsten met hele objecten.</p> <h2>Beperkt aantal plekken</h2> <p>De activiteit start om 11.00 uur. De kinderen zijn in totaal ongeveer een uurtje bezig. Elk half uur kan een nieuwe groep van circa 20 kinderen starten met de activiteit. De laatste groep start om 16.00 uur. Het aantal plekken is dus beperkt. Er is een intekenlijst beschikbaar waarop kan worden ingetekend. Daarbij geldt helaas: vol is vol.</p> <p>De activiteit vindt plaats in het Havenkwartier, in het Huis voor de Amateurkunst aan de Scheepvaartstraat 7-9. De activiteit kan dus ook bij slecht weer gewoon doorgaan.</p> <h2>Kleding</h2> <p>Het is verstandig uw kind kleren aan te trekken die vies mogen worden.</p> <h2>Open Monumentendag</h2> <p>Kijk voor meer activiteiten op Open Monumentendag op <a href="http://deventerverhaal.nl/open-monumentendag-2015-9/" title="Naar www.deventerverhaal.nl">Deventer Verhaal</a>.</p> 2015-09-07 14:30:00 +0200 2015-09-07 14:26:04 +0200 2015-09-08 15:00:23 +0200 Wrak van punter gevonden bij Kogge Vlakbij de enkele weken geleden opgegraven Kogge, zijn resten gevonden van een 2e vaartuig. Het gaat om een klein scheepje dat kenmerken van een punter vertoont. De resten worden vandaag gedocumenteerd en geborgen. <p>Het onderzoek naar de restanten van het schip wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten. Het schip is gevonden bij de werkzaamheden van Combinatie IJsselfront die in opdracht van Waterschap Groot Salland en Waterschap Vallei en Veluwe de uiterwaardvergravingen bij Deventer realiseert.</p> <h2>Nabij de Kogge</h2> <p>Het schip ligt in de uiterwaarden, op enkele tientallen meters van het 2 weken geleden opgegraven wrak van de Kogge. Het schip ligt met nog meer houtresten in een oude geul van de IJssel. Mogelijk is geprobeerd een dam aan te leggen waarbij ook scheepresten zijn gebruikt. De dam is weggespoeld waarna over een behoorlijke oppervlakte houtresten zijn afgezet waaronder dit scheepswrak.</p> <h2>Punter-achtig vaartuig</h2> <p>Het betreft een relatief klein scheepswrak van ongeveer 6 meter lengte dat in tegenstelling tot de Kogge nog in scheepsbouwkundig verband ligt. Het is op basis van waarnemingen een punter-achtig vaartuig. Dit zijn kleine riviervaartuigen die zich kenmerken door hun symmetrische puntige vorm. Ze zijn vanaf de Romeinse tijd bekend in de Lage Landen en ook nu nog worden ze gebouwd.</p> <h2>15e of 16e eeuw</h2> <p>Dergelijke vaartuigen werden ingezet voor verschillende activiteiten op het water zoals het transport van landbouwgoederen, visserij en tolheffing. Op basis van locatie en vondsten uit de omgeving is een datering in de late 15e eeuw of 16e eeuw aannemelijk.</p> <h2>Tekenen en fotograferen</h2> <p>Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het waterpeil op de vondstlocatie verlaagd. Daarna worden de resten in kaart gebracht en geborgen. De houtfragmenten worden ingepakt in plastic en onder water bewaard. Daarmee is het mogelijk in een later stadium alle fragmenten individueel te tekenen en fotograferen. Daarna maken specialisten op papier een reconstructie van het schip.</p> 2015-07-14 11:00:00 +0200 2015-07-14 09:48:30 +0200 2015-07-14 09:50:34 +0200 Lezing 'Deventer en de IJssel, Archeologie van de stad en de rivier' Op 2 juni 2015 verzorgen Archeologie Deventer en Deventer Verhaal gezamenlijk de lezing 'Deventer en de IJssel, Archeologie van de stad en de rivier'. De lezing vindt plaats in de Waag te Deventer. <p>De IJssel speelt een niet te onderschatten rol bij het ontstaan en de groei van Deventer. Langs de IJssel hebben in het kader van het project Ruimte voor de Rivier allerlei opgravingen plaatsgevonden. Gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen vertelt aan de hand van grondsporen en vondsten over de relatie tussen de stad en de rivier.</p> <h2>De rivier en de bruggen</h2> <p>Deventer ligt op de plaats waar de landroute van oost naar west de rivier kruiste. De rivier was belangrijk voor de handel over water, maar was voor het landverkeer een behoorlijke hindernis. Bij Deventer kon de rivier echter goed worden overgestoken, zodat de stad verzekerd was van een constante stroom verkeer.</p> <p>Aanvankelijk was de rivier mogelijk doorwaadbaar, maar al snel zullen ook (veer)schepen zijn ingezet. Pas aan het eind van de 15de eeuw werd de 1e brug gebouwd. Deze brug bestond ruim een eeuw en werd daarna vervangen door een schipbrug. Dit is een brug waarvan het brugdek op kleine scheepjes lag. Bij de opgravingen zijn delen van de bruggen gevonden.</p> <h2>Schepen en havens</h2> <p>Fragmenten van schepen vertellen ons over het scheepverkeer over de IJssel. Schepen kwamen zelden in de bodem terecht, maar toch zijn bij enkele onderzoeken langs de rivier kleine fragmenten van deze schepen opgegraven.</p> <p>Naarmate de schepen groter werden, waren ook meer faciliteiten nodig. Al in de 10e eeuw begon men met de bouw van de 1e kades langs de IJssel. In een proces van eeuwen zou het IJsselfront ontstaan, dat nu tot een van de mooiste van ons land mag worden gerekend.</p> <p>Een deel van de schepen op de rivier bouwde men in Deventer. In de uiterwaarden is een scheepshelling opgegraven. Deze helling werd bijvoorbeeld gebruikt om de schepen van de schipbrug te bouwen en repareren.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p>Tijdens de lezing komen de bovenstaande thema’s uitgebreid aan de orde. De lezing vindt plaats in de Waag, Brink 56 te Deventer.</p> <ul> <li>Inloop: vanaf 19.30 uur </li> <li>Aanvang: 20.00 uur </li> <li>Entree: gratis</li> </ul> 2015-05-22 12:00:00 +0200 2015-05-22 11:53:07 +0200 2015-05-22 11:55:44 +0200 Lezing 'Leven en sterven in Leprozenhuis St. Jurriën' Archeologie Deventer en Deventer Verhaal geven op 14 april samen de lezing 'Leven en sterven in Leprozenhuis St. Jurriën'. De lezing vindt plaats in de Waag in Deventer. <p>De stad Deventer bouwt gasthuis St. Jurriën aan de Snipperlingsdijk rond 1345. Het gasthuis moet onderdak bieden aan patiënten die besmet zijn met de ziekte lepra. Stadsarcheoloog Bart Vermeulen en projectleider Emile Mittendorff geven een inkijkje in de opgravingen, die in 2014 in de omgeving van dit gasthuis plaatsvonden. Daarnaast vertellen ze over de historische ontwikkeling van het gasthuis.</p> <h2>De ziekte lepra</h2> <p>Lepra is in de middeleeuwen een gevreesde, maar traag verlopende ziekte. Vanwege het besmettingsgevaar krijgt het gasthuis een plek aan de rand van de stad. Daar kunnen de patiënten buiten de stad nog tientallen jaren verder leven. Het gasthuis bestaat uit slaapzalen, een keuken, een kapel en een eigen boerderij met werkplaatsen.</p> <h2>De resten van het gasthuis</h2> <p>Tijdens de opgravingen aan de Snipperlingsdijk in 2014, vinden archeologen de resten van de fundering van de kapel. De kapel ligt op een kunstmatige terp, omgeven door een bakstenen ringmuur. Opvallend is dat 1 uiteinde van de muur is weggespoeld bij een dijkdoorbraak. Het gasthuis is gelegen buiten de stadsmuren en daarmee een kwetsbaar complex. Het complex is verschillende keren door soldaten geplunderd en in brand gestoken.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p>Tijdens de lezing komt zowel het archeologisch onderzoek als de historische ontwikkeling van het gasthuis St. Jurriën aan de orde. De lezing vindt plaats in de Waag, Brink 56 te Deventer.</p> <ul> <li>Inloop: vanaf 19.30 uur</li> <li>Aanvang: 20.00 uur</li> <li>Entree: € 5 inclusief consumptie. Studenten gratis. </li> </ul> 2015-04-02 13:22:00 +0200 2015-04-02 13:22:28 +0200 2015-07-13 10:03:34 +0200 Nieuw archeologiebeleid vastgesteld Het nieuwe archeologiebeleid van gemeente Deventer is op 28 januari 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. <p>Het nieuwe beleid is op een kaart afgebeeld. Voor elke locatie in de gemeente is zo te zien welke archeologische voorwaarden van toepassing zijn.</p> <p>Lees meer over het vastgestelde <a href="http://www.deventer.nl/ontspannen/cultuur/archeologie/archeologiebeleid" title="Naar de pagina Archeologiebeleid">archeologiebeleid</a>.</p> 2015-02-11 11:44:00 +0100 2015-02-11 11:50:08 +0100 2015-02-11 12:47:29 +0100 Science Café: Archeologie in de schaduw van de Lebuïnuskerk Bart Vermeulen en Emile Mittendorff van Archeologie Deventer vertellen op 11 februari in het Science Café over de opgravingen in het Stadhuiskwartier. <p>Aan de hand van de 1e resultaten van de opgraving schetsen zij een beeld van de ontwikkeling van dit deel van de binnenstad. In hun presentatie gaan zij in op de overvloedige hoeveelheid vondsten uit het onderzoek, de onderzoekstechnieken en het gebruik van hulpwetenschappen in het archeologisch onderzoek.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p>Het Science Café heeft plaats in het <a href="http://burgerweeshuis.nl/agenda/3974-Science-caf-?ref=ladder_artist" title="Naar de website www.burgerweeshuis.nl">Burgerweeshuis</a>. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.</p> <p>Vooraf en in de pauze is er muziek van de band Red Leaf Hill. Na de pauze leidt James van Lidth de Jeude de discussie.</p> <p>Kijk op <a href="http://www.sciencecafedeventer.nl" title="Naar de website www.sciencecafedeventer.nl">www.sciencecafedeventer.nl</a> voor meer informatie.</p> 2015-02-04 14:27:00 +0100 2015-02-04 14:27:12 +0100 2015-02-04 14:38:30 +0100 Resten kapel van leprozenhuis St. Jurriën opgegraven Aan de Snipperlingsdijk zijn bij archeologisch onderzoek sporen van de kapel van het leprozenhuis St. Jurriën gevonden. De kapel ligt op een kleine terp aan de in 1345 aangelegde dijk. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van Rentree. <p>De kapel wordt in 1391 voor het eerst genoemd als enkele welvarende burgers de broeders van het Heer Florenshuis inhuren om er de mis op te dragen. Van de muren van de kapel is vrijwel niets bewaard gebleven. Na het buiten gebruik raken van het St. Jurriëns Gasthuis, is de kapel tot op de fundering uitgebroken. De vorm van de kapel is goed te herkennen aan de uitbraaksleuven.</p> <p>De kapel was rechthoekig met een 3/8 koorsluiting en aan de buitenzijde voorzien van steunberen. In de kapel zijn geen graven gevonden. Vermoedelijk ligt de begraafplaats van het gasthuis onder de dijk ten zuiden van de kapel. Ten noorden van de kapel ligt slechts een enkel los graf. Dit is opvallend omdat men in de middeleeuwen bij voorkeur niet aan de donkere noordkant van de kerk begroef.</p> <h2>Een terp met een ringmuur</h2> <p>De kapel ligt op een kunstmatige terp omgeven door een bakstenen ringmuur. De muur is een meter breed en voorzien van steunberen. Opvallend is dat 1 uiteinde van de muur is weggespoeld bij een dijkdoorbraak.</p> <h2>Het leven in een leprozenhuis</h2> <p>Het gasthuis diende in de eerste plaats om mensen te huisvesten die leden aan lepra. Lepra is een besmettelijke en chronische ziekte waar mensen tientallen jaren mee konden doorleven. Als in de middeleeuwen lepra werd vastgesteld, mocht de patiënt niet langer in de stad wonen. Voor hen werd buiten de stad een gasthuis ingericht met slaapvertrekken, keukens, werkplaatsen en een kapel.</p> <h2>Het leprozenhuis St. Jurriën</h2> <p>De oudste vermelding van het St. Jurriëns Gasthuis dateert uit 1346. De stad Deventer koopt dan een partij dakpannen voor de bouw. In de jaren erna koopt de stad meer bouwmateriaal wat er op wijst dat men vrij snel een groot complex bouwde. Om besmetting te voorkomen lag het gasthuis ver buiten de stad. Daardoor was het in tijden van oorlog zeer kwetsbaar.</p> <p>In 1572 plunderden soldaten het gasthuis en ging het hele complex in vlammen op, met uitzondering van de kapel. Men herstelde de schade maar in 1578 werd het opnieuw door soldaten in brand gestoken. De zieken hadden nauwelijks de tijd om uit bed te komen. 1 bewoner stierf zelfs van schrik. Hierna verhuisde het gasthuis naar een plaats binnen de stadsmuren.</p> 2014-12-12 10:00:00 +0100 2014-12-12 09:36:27 +0100 2015-03-25 11:44:47 +0100 Archeologische beleidskaart aangeboden aan de gemeenteraad Archeologen hebben de te verwachten vondsten in Deventer in kaart gebracht. Deze verwachtingskaart laat zien wat de kans is dat archeologische resten in de bodem te vinden zijn. Deze kans is nu vertaald in nieuw beleid. De archeologische beleidskaart wordt nu ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. <p>De verwachting is in de eerste plaats gebaseerd op de mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning. Hoge droge delen zijn veel geschikter voor bewoning dan natte en lage delen. Om de verwachting goed te kunnen bepalen, is een nieuwe kaart opgesteld die de ontwikkeling van het landschap laat zien.</p> <p>Vanaf de late middeleeuwen probeerde de mens het landschap steeds meer naar zijn hand te zetten. Vanaf dat moment is de kans op archeologische resten veel minder goed in te schatten op basis van dat landschap. Voor de periode na de middeleeuwen is daarom ook gebruik gemaakt van allerlei historische bronnen om de kans in te schatten.</p> <h2>Historische bronnen</h2> <p>Voor de verwachtingskaart is gebruik gemaakt van een enorm aantal historische bronnen. Op basis hiervan kunnen archeologen allerlei locaties aanwijzen waar naar verwachting archeologische resten aanwezig zijn zoals boerderijen, landweren, landgoederen, overige historische elementen of resten uit de Tweede Wereldoorlog.</p> <h2>Van verwachtingskaart naar beleid</h2> <p>De verwachtingskaart en de achterliggende documenten bevatten een schat aan archeologische, fysisch geografische en historische informatie. De archeologische beleidsregels die op een specifieke locatie gelden zijn te vinden op de beleidskaart. Deze kaart laat voor elke plek in de gemeente Deventer zien, welke archeologische regels van toepassing zijn.</p> <p>Hoe groter de kans op archeologische resten, hoe strenger de regels. Hoe kleiner de kans, hoe meer ruimte het beleid biedt. De verwachtingskaart en de beleidskaarten zijn voor iedereen te raadplegen op <a href="http://www.deventer.nl/archeologie" title="Naar Archeologie">www.deventer.nl/archeologie</a> onder archeologiebeleid.</p> <h2>Ruimere vrijstellingsgrenzen</h2> <p>Het nieuwe beleid heeft vooral gevolgen voor het buitengebied. Nu wordt voor alle gebieden met een middelhoge en hoge verwachting een vrijstelling van 100 m2 gehanteerd. Bij ingrepen kleiner dan 100m2 is dan geen onderzoek nodig. Het nieuwe beleid zorgt voor meer variatie. Is de kans op archeologisch resten niet zo groot, dan worden ruimere grenzen gehanteerd. Daardoor is minder vaak archeologisch onderzoek nodig.</p> <h2>Kabels en leidingen binnenstad</h2> <p>Kabels en leidingen in de doorgaande straten in de binnenstad hebben in het verleden gezorgd voor grootschalige verstoringen van het bodemarchief. Deze zijn nu in kaart gebracht, waardoor in de toekomst hier geen onderzoek meer nodig is.</p> <h2>St. Jurriëns Gasthuis</h2> <p>Deze week zijn bij de Snipperlingsdijk sporen van het St. Jurriëns Gasthuis gevonden. Delen van het gebied lagen van nature relatief laag. Door een kleine terp aan te leggen, kon toch een kapel worden gebouwd. Op de verwachtingskaart zijn overal langs de IJssel doorbraken te herkennen die delen van het oorspronkelijke landschap hebben weggespoeld. Uit onderzoek blijkt nu ook dat een deel van de ringmuur van het gasthuis volledig is weggespoeld.</p> 2014-12-12 10:00:00 +0100 2014-12-12 09:41:08 +0100 2015-03-25 11:58:01 +0100 Varende presentaties over archeologie en historie van de IJssel Tijdens een vaartocht op een klassiek schip vertellen archeologen van Archeologie Deventer over onderzoek naar en langs de rivier de IJssel. Onderweg worden aan de hand van beeldmateriaal 5 korte presentaties gegeven over onder andere het ontstaan van de IJssel, de oeververbindingen en de scheepwerf van De Goede. Iedereen kan meevaren. <h2>5 presentaties</h2> <p>De 1e presentatie gaat over het ontstaan van de IJssel en de grote gevolgen daarvan voor het omliggende landschap. De rivier was niet alleen een vaarroute maar ook een hindernis voor het wegverkeer.</p> <p>De 2e presentatie gaat over de Deventer oeververbindingen die zich ontwikkelden van een veerpont tot een vaste brug en later zelfs een schipbrug. </p> <p>De 3e presentatie gaat in op steenbakkers, weiden en landweren. Hoewel ze regelmatig onder water stonden, waren ook de uiterwaarden van belang voor de Deventer economie. Op de weiden graasden koeien en met de door de rivier afgezette klei werden stenen gebakken. Het belang van deze gebieden was zo groot, dat rond de weiden een verdedigingswerk, de landweer werd aangelegd.</p> <p>Een 4e presentatie behandelt de scheepswerf van de Goede die enkele jaren geleden werd opgegraven. Naast de resten van de werf, kaapstanders en werfgebouwen werden ook tientallen stuks gereedschap gevonden.</p> <p>De 5e en laatste presentatie gaat in op de ligging van de IJssel op de grens van verschillende territoria. Door deze ligging was de rivier eeuwenlang een strijdtoneel.</p> <h2>Schip, plaats &amp; tijd</h2> <p>De lezingen vinden plaats aan boord van de UK76, 1 van de klassieke schepen die tijdens de Monumentendagen vaartochten verzorgen op de IJssel. De vaartocht duurt 3 kwartier en het vertrek is op elk heel uur. Vooraf kunt u aan de kade een kaartje kopen. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Er wordt een kleine vergoeding voor de brandstofkosten gevraagd (€ 2 per volwassene).</p> <p>Zaterdag 13 september vinden de lezingen plaats tussen 12.00 uur en 17.00 uur, zondag 14 september van 12.00 tot 16.00 uur.</p> <p>Zaterdag is de laatste afvaart om 16.00 uur, zondag om 15.00 uur. Vertrek en aankomst zijn aan de Lage Wellekade.</p> 2014-09-08 15:26:00 +0200 2014-09-08 15:26:59 +0200 2014-09-08 15:26:59 +0200 Verwachte archeologische vondsten Deventer in kaart Archeologen van de gemeente Deventer hebben de verwachte vondsten in Deventer in kaart gebracht. Deze verwachtingskaart laat verschillende locaties zien waar mogelijk archeologische resten in de bodem te vinden zijn. <p>De kaart laat allereerst de relatie zien tussen de geomorfologie (vorming van het aardoppervlak) en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld.</p> <h2>Voorspelling op basis van landschap</h2> <p>Er is ook een historische verwachting opgenomen in de kaart. Vanaf de late middeleeuwen gaat de mens het landschap steeds meer naar zijn hand zetten. De landschappelijke mogelijkheden worden minder bepalend voor het nederzettingspatroon. Het is daarom veel lastiger de archeologische verwachting voor deze periode te voorspellen op basis van het landschap.</p> <h2>Voorspelling op basis van historische bronnen</h2> <p>Historische bronnen voor deze periode zijn veel talrijker en er bestaat ook kaartmateriaal. Op basis hiervan kunnen de archeologen allerlei locaties aanwijzen waar archeologische resten mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan: boerderijen, landweren, landgoederen, overige historische elementen of resten uit de Tweede Wereldoorlog.</p> <h2>Verwachtingenkaart online</h2> <p>De verwachtingskaart en de achterliggende documenten die een schat aan archeologische, fysisch geografische en historische informatie bevatten zijn vanaf nu te vinden op de website van de gemeente Deventer <a href="http://www.deventer.nl/archeologie" title="Naar www.deventer.nl/archeologie">www.deventer.nl/archeologie</a> onder het kopje archeologiebeleid.</p> <h2>Reageren op beleidskaart</h2> <p>Op deze website vindt u ook de concept <a href="http://www.deventer.nl/beleidskaartarcheologie-1" title="Naar de Beleidskaart archeologie op www.deventer.nl/archeologie">Beleidskaart archeologie</a>. Deze kaart toont voor elke locatie in Deventer welke archeologische voorwaarden van toepassing zijn. Dit beleid ligt vanaf 28 augustus, zes weken ter inzage. In die periode is het mogelijk hierop zienswijzen in te dienen die kunnen worden meegenomen in de behandeling van het beleid door de gemeenteraad.</p> <p> </p> <p> </p> 2014-08-22 16:45:00 +0200 2014-08-22 09:48:56 +0200 2015-02-23 16:30:27 +0100 Niet eerder getoonde bodemvondsten geëxposeerd In het archeologisch depot voor bodemvondsten van de provincie Overijssel in Deventer zijn bijzondere bodemvondsten te zien. De objecten zijn gevonden op de plek van het nieuwe stadhuis op het Burseplein. Voor de start van de bouw is archeologisch onderzoek gedaan. Een aantal gevonden objecten is 4 juli tijdens een rondleiding te bezichtigen. <p>Behalve de nieuwe vondsten kunnen bezoekers meer bodemschatten bekijken die er achter de dikke muren schuil gaan. Van de duizenden dozen met opgeslagen voorwerpen gaan er een paar dozen open. Zo kunnen bezoekers eeuwenoude vuurstenen bijlen, urnen, mantelspelden en werktuigen van dichtbij bekijken. Rondleiders vertellen het verhaal achter de objecten. Daarnaast is ook het gebouw, een voormalige graanopslag, interessant. De trekstangen, metalen stortkokers, graanschachten, kijkluikjes en spoorrails herinneren nog aan de tijd dat hier graan werd opgeslagen.</p> <h2>Publicatie</h2> <p>Na afloop van de rondleiding krijgen bezoekers het boekje over een vroeg-middeleeuwse nederzetting aan de grens te Hezingen. In deze publicatie van E.C. Pronk en M.L. Schabbink wordt verslag gedaan van het onderzoek dat in 1964 plaatvond, maar nooit gepubliceerd is. In Overijssel zijn niet veel vroeg-middeleeuwse nederzettingen bekend, zeker niet die van een elite.</p> <h2>Aanmelden voor de rondleiding</h2> <p>U bent 4 juli welkom vanaf 15.45 uur aan de Bergpoortstraat 193 in Deventer. De rondleiding is van 16 tot 17 uur. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar <a href="mailto:ldehaan@oversticht.nl" title="Stuur een e-mail naar ldehaan@oversticht.nl">ldehaan@oversticht.nl</a> of te bellen met Linda de Haan, telefoon 06-11159943.</p> <p>Tip: in verband met de roostervloeren kunt u het best platte schoenen dragen.</p> 2014-06-25 17:15:00 +0200 2014-06-25 16:48:44 +0200 2014-06-26 07:03:37 +0200 Studenten vinden in Deventer bijzonder grafmonument uit Bronstijd Studenten van de Hbo-opleiding Archeologie van Saxion hebben in Deventer een grafmonument uit de late Bronstijd (1150 tot 800 v. Chr.) opgegraven. De resten van dit zogenaamde langbed zijn meer dan 20 m lang en 10 m breed. Resten van dit soort grafmonumenten waren tot nu vooral bekend uit Drenthe en Groningen. <p>Het grafmonument uit de late Bronstijd (1150-800 v. Chr.) is opvallend groot. De constructie is vooral bekend uit Drenthe en Groningen. Rond de grafheuvel ligt een kringgreppel. Daarbinnen staat een eenvoudige paalconstructie, een soort dodenhuisje. Daartussen was een heuvel opgeworpen waarin vermoedelijk meerdere mensen in grafkuilen zijn begraven.</p> <h2>De graven</h2> <p>De grafkuilen zijn goed te herkennen. Onduidelijk is nog of de doden hier begraven of gecremeerd zijn. In de late Bronstijd ging men van begraven over op cremeren. Daarbij werden botresten na de crematie vaak nog uitgestrooid in een kuil die groot genoeg was om een volledig lichaam in te begraven. Aan de grafkuil is dus niet te zien of het om crematie of lijkbegraving gaat.</p> <p>Bij het uitgraven van de grafkuilen moet duidelijk worden of in de kuilen een zogenaamd lijksilhouet aanwezig is. Als alle botten zijn vergaan is deze schaduw van wat eens bot was het enige wat rest. In een van de graven is een klein hangertje gevonden.</p> <h2>In de omgeving</h2> <p>De opgraving staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren zijn in de omgeving resten uit verschillende perioden opgegraven. Vlak bij de huidige locatie ligt een grafveld uit de vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.). Het ligt voor de hand dat deze grafheuvel vooraf ging aan dit grafveld. Direct rond de heuvel zijn nog enkele kuiltjes met crematieresten gevonden die mogelijk deels uit dezelfde periode dateren.</p> <h2>De fieldschool</h2> <p>De resten zijn aan het licht gekomen tijdens de zogenaamde Fieldschool van de opleiding Archeologie aan de Hogeschool Saxion. Tijdens deze fieldschool leren studenten onder professionele begeleiding de basisbeginselen van het vak.</p> <h2>A1 bedrijvenpark</h2> <p>De opgravingen vinden plaats op het A1 Bedrijvenpark Deventer. Archeologen speuren en graven al ruim 10 jaar op het terrein bij de afslag Deventer-Oost van de A1. Het onderzoeksgebied maakte tot 1999 deel uit van de toenmalige gemeente Gorssel.</p> 2013-05-31 17:00:00 +0200 2013-05-31 14:55:40 +0200 2013-05-31 14:55:40 +0200 Lezing: Goud uit de bodem Er gaat geen opgraving voorbij zonder dat het publiek vraagt: Heeft u al goud gevonden? Op 4 juni 2013 presenteert Archeologie Deventer tijdens een lezing de 20 bijzondere vondsten uit de bodem van Deventer. <p>In het verleden waren mensen net zo zuinig op hun geld als nu. Wanneer een archeoloog goud vindt, is het meestal opzettelijk in de bodem gestopt. Soms deed men bewust afstand van waardevolle objecten als offer. Ook werden waardevolle voorwerpen in de grond gestopt om deze uit handen van dieven te houden. Als de eigenaar niet meer in de gelegenheid was om de objecten op te halen, bleven ze in de bodem achter. Omdat men vroeger ook zuinig was op waardevolle vondsten zijn goudvondsten heel zeldzaam.</p> <p>Het echte goud uit de bodem zijn voor de archeoloog objecten die een bijzonder verhaal vertellen. Als onderdeel van het erfgoedbrede thema Goud! presenteert Archeologie Deventer op de lezingavond 20 van deze bijzondere objecten en hun verhaal.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p>De lezing vindt plaats op 4 juni 2013 tussen 20.00 en 22.00 uur in de voormalige Synagoge aan de Golstraat 23 te Deventer. De zaal is open vanaf 19.30 uur.</p> <h2>Tentoonstelling Gouden Vondst</h2> <p>Op dezelfde avond kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur ook een bezoek brengen aan de tentoonstelling Gouden Vondst in de kleine zaal van het Kunstenlab (Laboratoriumplein 1). Fotograaf Femke Teussink maakte speciaal voor Gouden Vondst foto’s geïnspireerd op 5 bijzondere archeologische vondsten uit de bodem van Deventer. In de tentoonstelling zijn zowel de foto’s te zien als de objecten waarop de foto’s gebaseerd zijn.</p> 2013-05-23 14:05:00 +0200 2013-05-23 14:05:04 +0200 2013-05-23 14:33:38 +0200 Archeologie als inspiratie voor hedendaagse kunst Fotograaf Femke Teussink maakte speciaal voor de tentoonstelling ‘Gouden Vondst’ foto’s die geïnspireerd zijn op 5 bijzondere archeologische vondsten uit de bodem van Deventer. In de tentoonstelling zijn zowel de foto’s te zien als de objecten waarop de foto’s gebaseerd zijn. <p>De tentoonstelling 'Gouden Vondst' is te bekijken van 16 mei tot en met 23 juni in <a href="http://www.kunstenlab.nl/" title="Naar de website www.kunstenlab.nl">Kunstenlab</a>. Het is een bijzonder project waarbij de erfgoed en hedendaagse kunst elkaar versterken en waarbij archeologische vondsten een extra dimensie krijgen door de gemaakte foto’s.</p> <p>Waar een archeoloog wetenschappelijk onderzoek doet en zich in het beste geval moet beperken tot onderbouwde speculatie, kan een kunstenaar zijn fantasie te vrije loop laten. Uit een lijst van 20 belangrijke vondsten koos Femke Teussink er 5. Ze liet zich door vooral de verhalen achter deze voorwerpen inspireren. De foto’s dragen duidelijk het handschrift van Teussink.</p> <h2>Droombeelden</h2> <p>In haar werk maakt Teussink gebruik van spannende, soms vervreemdende locaties en door haar zelf geselecteerde en aangeklede modellen. Met de camera als penseel geeft ze haar eigen droomwereld gestalte. Het zijn verstilde droombeelden die gemakkelijk gevoelsassociaties oproepen.</p> <h2>Van grote waarde</h2> <p>De archeologische vondsten die in deze opdracht als inspiratie voor haar werk dienen zijn niet letterlijk van goud, maar hadden voor de oorspronkelijke eigenaar een grote waarde én zijn van archeologisch belang. Het betreft voorwerpen die bijvoorbeeld werden geofferd aan de goden of verstopt voor vijanden of dieven en die zo in de grond terecht kwamen.</p> <h2>Bijzondere vondsten Archeologisch Depot</h2> <p>Bij de tentoonstelling verschijnt een kleine publicatie waarin de 5 foto’s zijn opgenomen én de 20 meest bijzondere vondsten uit de collectie van het Archeologisch Depot. Alle objecten zijn voorzien van een beschrijving. Uit deze 20 objecten maakte Femke Teussink haar keuze.</p> 2013-05-13 17:04:00 +0200 2013-05-13 17:04:32 +0200 2013-05-13 17:11:44 +0200 Presentatie boeken archeologisch onderzoek Epse-Noord Jarenlang is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in Epse-Noord. De 1e resultaten van dit onderzoek en de 2 bijbehorende boeken worden dinsdag 13 november in de Synagoge gepresenteerd. Bijzondere vondsten zijn enkele Hanzeschalen, houten eetgerij en kralen van glas, barnsteen en git. <p>In Epse-Noord, tot 1999 onderdeel van de gemeente Gorssel (nu Lochem), werd een groot aantal archeologische vindplaatsen opgegraven. In 2012 en 2013 verschijnen in totaal 8 boeken, die gaan over de gehele ontwikkeling van het onderzoeksgebied tussen de steentijd en de Tweede Wereldoorlog.</p> <h2>IJzertijd</h2> <p>Het 1e boek is van de hand van Ivo Hermsen en Marieke van der Wal. Het heeft als titel Afscheid in de IJzertijd. Het boek behandelt het urnengrafveld uit de vroege ijzertijd, dat is gevonden ten noorden van boerderij de Olthof. Naast de graven bij de Olthof komen ook andere grafvelden aan bod.</p> <h2>Klooster Maria ter Horst</h2> <p>Het 2e boek, Locatie Ongeschikt!, geschreven door Bart Vermeulen, Emile Mittendorff en Marieke van der Wal, gaat over het klooster Maria ter Horst. Dit lag tussen 1225 en 1253 in het dal van de Dortherbeek. Daarna werd het, wegens ongeschiktheid van de locatie, verlaten. In de grachten rond het klooster bleef een groot deel van de huisraad achter. De vondsten geven een goed beeld van het leven in een nonnenklooster.</p> <h2>Epse</h2> <p>Omdat het onderzoeksgebied tot 1999 deel uitmaakte van de toenmalige gemeente Gorssel zijn op 30 oktober de 1e 2 boeken in de kerk in Epse gepresenteerd. Deze exemplaren werden uitgereikt aan de wethouders Jan Kottelenberg van de gemeente Lochem en Robin Hartogh Heys van de gemeente Deventer.</p> <h2>Bijwonen</h2> <p>De presentatie van de 1e 2 boeken heeft plaats op <strong>13 november</strong> in de Synagoge, Golstraat 23 van 19.30 tot 21.45 uur. Iedereen is van harte welkom.</p> <ul> <li>Lees meer over <a href="http://www.deventer.nl/archeologie" title="Naar de pagina Archeologie">Archeologie in Deventer</a>.</li> </ul> 2012-11-07 11:01:00 +0100 2012-11-07 11:01:02 +0100 2012-11-07 11:04:44 +0100 Studenten archeologie doen veldonderzoek 60 Studenten archeologie van Saxion hebben veldonderzoek gedaan op het toekomstige Bedrijvenpark A1. In de zoektocht naar het verleden vonden ze sporen van een boerderij van meer dan 2000 jaar oud. <p>Het gebied naast de A1 heeft een rijke historie. Met hulp van studenten van Saxion is er nu meer over bekend.</p> <h2>Eerste veldonderzoek</h2> <p>De studenten deden voor het eerst veldonderzoek, ook Robert de Hoop. “Het was ontzettend leerzaam. We hebben een kuil met scherven gevonden en proberen het verhaal daarachter te ontdekken.”</p> <h2>Oostelijk en westelijk bedrijventerrein</h2> <p>Een groot deel van het oostelijke bedrijventerrein is nu uitgekamd. Het was voor de studenten een mooie kans om ervaring met veldwerk op te doen. Het westelijke gedeelte wordt later onder de loep genomen, ook dan zijn studenten archeologie weer van harte welkom.</p> <ul> <li>Lees meer over <a href="http://www.deventer.nl/ontspannen/cultuur/archeologie/studenten-vrijwilligers" title="Naar de pagina Studenten en Vrijwilligers">studenten en archeologie in Deventer</a></li> </ul> 2012-06-16 17:45:00 +0200 2012-06-26 14:28:01 +0200 2012-06-26 14:28:01 +0200 Opgegraven scheepswerf te bezichtigen voor publiek De oude opgegraven scheepswerf die eerder deze week werd aangetroffen bij archeologisch onderzoek voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer is zaterdagmiddag 28 mei te bezoeken door publiek. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom voor een rondleiding met toelichting van gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen en de projectleider van het archeologisch onderzoeksbureau BAAC, Roy van Mousch. <p>Hiervoor wordt de houten onderzijde van de scheepshelling, die nog niet te zien was op de meeste persfoto's en camerabeelden, verder vrijgelegd, zodat bezoekers ook dat kunnen bekijken. Tevens zijn medewerkers van de waterschappen Groot Salland en Veluwe aanwezig om informatie te geven over het Ruimte voor de Rivierproject aan de IJssel bij Deventer. De opgraving ligt aan de Bolwerksweg, tussen het IJsselhotel en de Wilhelminabrug.</p> <p>Eerder deze week werd bij archeologisch onderzoek voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer resten van een kleine 18e en 19e -eeuwse scheepswerf aangetroffen. Op deze werf werden onder andere de scheepjes van de Deventer Schipbrug onderhouden.</p> <p>Meer informatie over Ruimte voor de Rivier is te vinden op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier en www.ruimtevoorderivier.nl.</p> 2011-05-26 14:00:00 +0200 2011-05-26 15:52:22 +0200 2015-03-25 11:05:34 +0100 Scheepswerf opgegraven bij voorbereidingen Ruimte voor de Rivier Bij archeologisch onderzoek voorafgaand aan de grondwerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer zijn resten van een kleine 18e en 19e -eeuwse scheepswerf aangetroffen. Op deze werf werden onder andere de scheepjes van de Deventer Schipbrug onderhouden. <p>De eenvoudige scheepswerf was gelegen in de uiterwaarden van de IJssel tegenover de stad bij de wel bekende knotwilgen. Het was een eenvoudige scheepswerf waar kleine schepen werden onderhouden en mogelijk ook gebouwd. De scheepswerf lag in de uiterwaarden en stond een aantal keer per jaar onder water. Daarom kende de scheepswerf waarschijnlijk weinig permanente bebouwing. Bij het onderzoek zijn sporen van een bakstenen scheepshelling aangetroffen, waarlangs de schepen op het droge getrokken konden worden. Daarnaast liggen de resten van twee eenvoudige bakstenen gebouwtjes en enkele stookplaatsen. De stookplaatsen kunnen een aantal functies hebben gehad. Zo kunnen ze zijn gebruikt voor het verhitten van hout om dit in de juiste vorm te kunnen buigen. Ook werden op een scheepswerf pek en teer verhit om de schepen waterdicht te maken.</p> <p>Het onderzoek wordt uitgevoerd door het archeologisch onderzoeksbureau BAAC in opdracht van Waterschap Groot Salland, samen met Waterschap Veluwe de realisatoren van de uiterwaardvergravingen bij Deventer. Het onderzoek naar de scheepswerf maakt deel uit van een groter archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden van de IJssel in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Op basis van historisch onderzoek, grondboringen en proefsleuven zijn door Archeologie Deventer, gemeente Deventer de afgelopen jaren verschillende vindplaatsen getraceerd. Een groot deel van de vindplaatsen wordt niet bedreigd door de werkzaamheden. Drie vindplaatsen zijn dit voorjaar opgegraven. Op de tweede locatie werden sporen van de 15e -eeuwse IJsselbrug gevonden. De sporen op de derde locatie moeten nog worden uitgewerkt.</p> 2011-05-23 18:00:00 +0200 2011-05-23 17:44:31 +0200 2015-03-25 11:12:09 +0100 Archeologisch onderzoek maakt graven zichtbaar Voorafgaand aan de aanleg van een ondergrondse vuilcontainer vindt op het Grote Kerkhof een kleine opgraving plaats. In de kleine bouwput zijn tientallen skeletten aangetroffen. De lichamen werden hier tussen de 10e en 15e eeuw begraven in houten kisten en stenen sarcofagen. <p>Het Grote Kerkhof was van de 9e tot de 18e eeuw in gebruik als de grootste begraafplaats van Deventer. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hier in de afgelopen decennia regelmatig skeletten zijn aangetroffen. Met uitzondering van de skeletten die in 2007 voor het bordes van het stadhuis werden opgegraven, zijn de vondsten nauwelijks beschreven. Hierdoor is maar weinig bekend over de ontwikkeling van het Grote Kerkhof.</p> <p>In 2007 werden vooral graven uit de 12e en 13e eeuw onderzocht. De bouwput van de vuilcontainer reikt ook tot in de oudere lagen van de begraafplaats. Op dit moment dateren de oudste graven uit het eind van de 10e of de 11e eeuw. Mogelijk bevinden zich op grotere diepte nog oudere resten. Naast skeletten van volwassenen zijn ook baby’s en kinderen aangetroffen. Gezien de grote kindersterfte in de middeleeuwen is ook dit  niet verrassend.</p> <p>Bij een groot deel van de aangetroffen graven zijn sporen van houten kisten te zien. Dat is opvallend omdat in 2007 vrijwel uitsluitend graven zonder kist werden aangetroffen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Misschien waren de mensen in deze hoek van de begraafplaats rijker of was het begraven in kisten in de 10e en 11e eeuw gebruikelijker dan in de eeuwen erna. Naast houten kisten zijn ook restanten van twee kisten van tufsteen gevonden. Ook in 2007 werd al een kist van tufsteen aangetroffen. Bijzonder  is dat in één van de tufstenen kisten twee mensen begraven waren. Vermoedelijk zijn deze lichamen niet tegelijk begraven maar heeft men in een later stadium een tweede lichaam in de sarcofaag bijgezet.</p> 2011-03-07 14:00:00 +0100 2011-05-23 18:04:25 +0200 2015-03-25 11:11:30 +0100 Deventer archeoloog wint Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie De Deventer veldtechnicus Michael van der Wees heeft vrijdag 12 november in Rotterdam de Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie in ontvangst mogen nemen. Na een stemming via internet werd hij uit vier genomineerden gekozen. <p>De Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie (GPNV) bestaat sinds 2003 en wordt sindsdien jaarlijks toegekend aan personen met een bijzondere staat van dienst of opvallende bijdrage aan archeologisch veldwerk. Het doel van deze prestigieuze prijs is om veldarcheologen, kraanmachinisten en grondwerkers jaarlijks eens goed in de schijnwerpers te zetten.</p> <p>De prijs is bedoeld om waardering te tonen voor werkzaamheden in het veld. Vaak gaat de aandacht niet naar de mensen die vele jaren lang en niet altijd onder de meest gunstige omstandigheden hun werkzaamheden verrichten in het veld. Juist in deze tijd, nu als gevolg van de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg de archeologie snel verzakelijkt en het archeologische veldwerk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, verdient het archeologisch veldwerk de aandacht.&nbsp;</p> <p>Michael van der Wees vierde recentelijk zijn 10-jarig jubileum bij Archeologie Deventer, de archeologische dienst van de gemeente Deventer. Hij is een veldtechnicus in hart en nieren. Zelfs zijn vakanties brengt hij bij voorkeur door in het veld, bijvoorbeeld op het grafheuvelproject van de Rijksuniversiteit Leiden in Apeldoorn. Sinds 2007 is hij betrokken bij de opleiding van studenten aan de HBO Archeologie van Saxion Next, die hij met veel enthousiasme de fijne kneepjes van het archeologische veldwerk bijbrengt. Verder heeft hij altijd tijd om belangstellenden bij een opgraving te woord te staan.</p> 2010-11-12 19:00:00 +0100 2010-11-16 13:51:24 +0100 2010-11-16 13:51:24 +0100 Eerste resultaten opgraving Olthof-Zuid Prehistorie Van maart tot en met juni 2010 heeft Archeologie Deventer met hulp van studenten van de opleiding Archeologie aan de Saxion Hogeschool archeologisch onderzoek uitgevoerd op de akker aan de zuidkant van boerderij De Olthof in Epse-Noord. <p>Tijdens eerder onderzoek in 2000 en 2001 was al gebleken dat op deze plaats vanaf de midden-steentijd, zo'n 10.000 jaar geleden, tot laat in de prehistorie mensen hebben verbleven. In 2010 zijn onder het middeleeuwse akkerdek de resten van minstens vier kortstondig bewoonde, kleinschalige jachtkampjes uit de periode omstreeks 7000 v. Chr. aangetroffen. De resten hiervan bestonden uit talloze stukjes vuursteen en enkele tientallen haardkuilen. De jager-verzamelaars uit de midden-steentijd hebben hier hun werktuigen van vuursteen gemaakt. De werktuigen werden behalve voor de jacht ook gebruikt voor het verwerken van dierlijke en plantaardige producten.</p> <p>Rond de overgang van de late steentijd naar de vroege bronstijd (omstreeks 2000 v. Chr.) verbleven er incidenteel mensen op de zandrug. Deze mensen hebben niet permanent op de zandrug gewoond. Wat ze hier precies uitvoerden, zal uit de nader onderzoek van de vondsten moeten blijken.</p> <p>Enkele afvalkuilen met daarin aardewerk en stenen wijzen erop, dat dit gebied in de opvolgende periode van de bronstijd in gebruik bleef. Ook zijn de resten van een erf uit het einde van de bronstijd gevonden. Het oudste woonerf dat compleet is opgegraven, stamt uit de vroege ijzertijd. Behalve dit erf is een tweede erf met een kleine boerderij en enkele graanopslagschuurtjes uit dezelfde periode opgegraven.</p> <p>Tussen 400 v. Chr. en het begin van de jaartelling is er in de loop van de tijd steeds weer op een iets andere plek een nieuw woonstalhuis gebouwd. In totaal zijn er vier huisplattegronden uit deze periode opgegraven. De duidelijke verschillen in ori&euml;ntatie van de huizen wijzen op onderbrekingen in de bewoning. Bijzondere vondsten uit deze periode zijn een aantal zwaar verbrande scherven en een driehoekig weefgewicht in een funderingskuil van &eacute;&eacute;n van de boerderijen. Mogelijk gaat het hier om een offer bij het verlaten van het erf.</p> 2010-11-03 01:00:00 +0100 2010-11-03 13:29:53 +0100 2010-11-03 13:29:53 +0100 Start archeologisch onderzoek Azink, Epse-Noord Op 2 november is Archeologie Deventer gestart met het archeologisch onderzoek bij boerderij Azink in Epse-Noord. In het kader van de ontwikkeling van Bedrijvenpark A1 is op deze locatie in 2000 proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij kwamen de resten van middeleeuwse voorgangers van boerderij Azink aan het licht. Tijdens het onderzoek dat deze week van start gaat, zullen deze resten verder worden opgegraven en onderzocht. <p>De eerste historische bronnen waarin Azink wordt genoemd, dateren uit de 14e en 15e eeuw. In 1494 was de eigenaar Evert Geertes, burger van Deventer. De eigenaar was schatplichtig aan de hertog van Gelre, in tegenstelling tot veel boerderijen in Epse die in bezit waren van het klooster Ter Hunnepe.</p> <p>In de proefsleuven van 2000 werd een boerderijplattegrond aangetroffen, die op basis van de vorm van de plattegrond in de 11e tot 13e eeuw gedateerd kon worden. Ook werden tijdens het proefsleuvenonderzoek greppels gevonden met daarin baksteenpuin en steengoedfragmenten uit de periode 1350-1540. Verwacht wordt dat deze sporen bij een latere fase van dezelfde boerderij horen. Tijdens de huidige opgraving zullen deze resten verder worden onderzocht.</p> 2010-11-02 09:00:00 +0100 2010-11-03 13:17:17 +0100 2010-11-03 13:17:17 +0100 Resultaten opgravingen Landsherenkwartier In februari en maart 2010 is aan weerszijden van en onder de Jan van Arkelstraat archeologisch uitgevoerd. Hierbij zijn de resten van het historisch bekende erve Borgel aan het licht gekomen. <p>Het doel het proefsleuvenonderzoek, dat in februari plaats vond, was de sporen erve Borgel te onderzoeken. Dit erf moet ongeveer onder de huidige Jan van Arkelstraat hebben gelegen en werd in 1577 voor het eerst vermeld. Bij het proefsleuvenonderzoek werd een groot aantal sporen van dit erf aangetroffen en daarna werd besloten de sporen nader te onderzoeken. In maart werd gestart met een definitieve opgraving van de resten.</p> <p>Tijdens deze opgraving werd ongeveer driekwart van het erf opgegraven. Op het erf werden de resten van een bakstenen kelder van de boerderij aangetroffen. Het hoofdgebouw van de boerderij had een lengte van vermoedelijk 23 meter.</p> <p>Ten noorden van het hoofdgebouw werden de zware paalsporen van een schuur aangetroffen. Verder bevond zich op het erf een bakstenen waterput en een bakstenen koelput. Aan de rand van het erf werden waterkuilen aangetroffen, waaruit het vee kon drinken.</p> <p>De resultaten van het archeologisch onderzoek komen op 15 juni aan bod in het programma <em>Keizerslanden vernieuwt</em> op Dtv.</p> 2010-06-15 10:00:00 +0200 2010-06-15 16:16:53 +0200 2010-06-15 16:16:53 +0200 Open dag opgraving Epse-Noord Archeologie Deventer heeft in de afgelopen weken bij archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van boerderij de Olthof in Epse-Noord overblijfselen van prehistorische jagers en boeren aangetroffen. Er zijn vuurstenen werktuigen uit de steentijd en huizen uit de ijzertijd ontdekt. Archeologie nodigt belangstellenden van harte uit om zaterdag 15 mei een kijkje komen te nemen op de opgraving. <p>De opgraving vindt plaats vanwege de toekomstige aanleg van het Bedrijvenpark A1. In 2000 werden in proefsleuven al de eerste aanwijzingen verkregen dat op het terrein in de prehistorie mensen hebben gewoond. Momenteel wordt de laatste fase van het archeologisch onderzoek op het terrein uitgevoerd.&nbsp;</p> <h2>Vuurstenen werktuigen</h2> <p>Al bijna 10.000 jaar geleden verbleven er groepjes mensen op de markante zandrug langs het oude dal van de Dortherbeek. Deze mensen leefden van de jacht, visvangst en van vruchten die zij hier verzamelden. Tijdens de opgraving zijn talloze stukjes vuursteen aangetroffen die erop duiden dat hier in de steentijd ter plaatse vuurstenen werktuigen zijn geproduceerd. De voedingsmiddelen werden gegaard in haardkuilen, waarvan er inmiddels meer dan 10 zijn opgegraven.</p> <h2>Boerderij uit ijzerstijd</h2> <p>Op het terrein zijn ook verschillende huisplaatsen uit de ijzertijd ontdekt. Het tot nu toe oudste prehistorische huis dateert uit ongeveer 600 voor Christus. In deze periode werden de doden op een grafveld dat 500 meter verderop lag begraven. Dit urnenveld is eerder door Archeologie Deventer onderzocht. Uit het einde van de ijzertijd zijn de grondsporen van een 18 meter lange boerderij blootgelegd. Het stalgedeelte van deze boerderij bood ruimte voor zo&rsquo;n tien koeien. Direct naast het huis stond een schuurtje waarin het graan werd opgeslagen.</p> <h2>Open dag&nbsp;</h2> <p>Zaterdag 15 mei organiseert Archeologie Deventer een open dag op de opgraving. Ge&iuml;nteresseerden zijn van harte welkom tussen 11:00 en 16:00. Naast de resten van een huis en graanschuurtje uit de ijzertijd, zijn prehistorische haardplaatsen te bekijken. Ook is te zien hoe archeologen een jachtkamp uit de steentijd opgraven. Medewerkers van Archeologie Deventer geven uitleg bij de opgraving.</p> <p>Het opgravingsterrein bevindt zich bij boerderij de Olthof, Olthoflaan 10 te Deventer (Epse-Noord).</p> <p>Vanuit Deventer is de opgraving te bereiken door de Zutphenseweg onder de Rijksweg A1 te volgen. Daarna bij de verkeerslichten linksaf door de bebouwde kom van Epse (Lochemseweg) en bij het verlaten van de bebouwde kom bij het plaatsnaambord Epse linksaf de Olthoflaan in. De opgravingslocatie ligt aan het einde van de Olthoflaan aan de rechterhand. <br /><br />Het terrein kan modderig zijn; bezoekers wordt aangeraden geschikte schoenen of laarzen aan te trekken.</p> 2010-05-10 10:00:00 +0200 2010-05-10 18:16:09 +0200 2010-05-26 17:16:35 +0200 Nieuwe Rapportages Archeologie Deventer verkrijgbaar Vanaf deze maand liggen de nieuwste rapportages van Archeologie Deventer in de winkel. De 3 nieuwste rapportages in de reeks Rapportages Archeologie Deventer (RAD) gaan over recente onderzoeken in Colmschate, bij het Burgerweeshuis en in Bathmen. <p>RAD 27, <em>Achterblijvers in de Volksverhuizingstijd</em>, gaat over het archeologisch onderzoek dat van 2002 tot 2008 plaatsvond bij de aanleg van het nieuwe knooppunt tussen de&nbsp;Zweedseweg, Holterweg en de spoorlijn Deventer-Zutphen. Tijdens dit onderzoek werden resten uit de laat Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen gevonden. In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de vondsten die werden gevonden tijdens de aanleg van de aangrenzende woonwijk en het bedrijventerrein.</p> <p>In 2007 vond een kleine opgraving plaats op de binnenplaats van het Burgerweeshuis. De resultaten hiervan worden beschreven in RAD 28, <em>Sporen van begijnen of wezen onder het Burgerweeshuis</em>. Op deze plaats werd tussen 1301 en 1306 een begijnhuis gesticht, een huis waar vrouwen samen leefden in een religieuze gemeenschap. In de 16de eeuw werd het een weeshuis.</p> <p>RAD 29 beschrijft de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 2008 plaatsvond op de Bathmense Enk. Hier werden onder andere resten van boerderijen en boerenerven uit de tijd van de Romeinse keizer Augustus en de ijzertijd gevonden. Archeologische sporen uit deze perioden waren v&oacute;&oacute;r de uitvoering van dit onderzoek vrijwel onbekend in Bathmen.</p> <p>De rapportages zijn verkrijgbaar bij de volgende boekhandels:</p> <ul> <li>Praamstra, Keizerstraat 2</li> <li>Aalpoel &amp; Schouten, Lange Bisschopstraat 5-A</li> <li>Bruna Keizerslanden, Karel de Groteplein 12</li> <li>Boekhandel Colmschate, Flora 48/52</li> <li>VVV de Waag, Brink 56</li> </ul> <p>Daarnaast zijn ook de twee rapportages die in november 2009 zijn gepresenteerd tijdens 'De archeologische oogst van 2009', RAD 25 over de opgraving langs de Holterweg en RAD 26 over de opgraving bij Achter de Muren Zandpoort, nog verkrijgbaar in de boekhandel.</p> 2010-03-01 01:00:00 +0100 2010-03-18 09:53:59 +0100 2010-03-19 11:50:50 +0100 Opgraving Siemelinksweg weer gestart Aan de oostzijde van de Siemelinksweg is eind 2009 een archeologische opgraving gestart. Dit onderzoek is een vervolg op de opgravingen van een middeleeuwse vindplaats die in 1980 en 2008 zijn uitgevoerd. Het gebied wordt archeologisch onderzocht in verband met de verbreding van de Siemelinksweg. <p>Bij eerdere opgravingen zijn onder meer de resten van een huisplattegrond van een boerderij en een waterput met een tufstenen bovenmantel aangetroffen. De resten zijn waarschijnlijk afkomstig van het historisch bekende het erve Barink. Dit erf wordt in 1399 al vermeld.</p> <p>Bij de start van het onderzoek in 2009 werden de resten van de rand van dit erf verwacht, zoals bijgebouwen en greppels. In opgraving zijn echter resten van drie grotere gebouwen aangetroffen. Het lijkt het te gaan om de kern van een oudere fase van erve Barink.</p> <p>De grootste van de drie gebouwen is een &eacute;&eacute;nschepige middeleeuwse huisplattegrond van het type Gasselte B. Huisplattegronden van dit type komen grofweg voor vanaf de 11e tot en met de 14e eeuw na Chr. De voorwerpen die bij de plattegrond gevonden zijn, wijzen voorlopig op een datering in de 11e eeuw. Wat de andere twee gebouwen zijn, hoe groot en hoe oud ze zijn, is nog onduidelijk.</p> <p>Naast de resten van drie grote gebouwen is een tweede groep sporen gevonden. Op basis van een fragment van een Karolingische bolpot uit een van de sporen, wordt deze groep sporen voorlopig de 9e eeuw na Chr. geplaatst. Als dit sporen zijn van een 9e eeuws erf, is het goed mogelijk dat langs de Siemelinksweg een middeleeuws boerenerf 12 eeuwen lang in gebruik was.</p> <p>In verband met de ingevallen winter was opgraven tijdelijk niet mogelijk. Deze week zijn de werkzaamheden weer gestart.</p> 2010-01-21 01:00:00 +0100 2010-01-21 14:44:50 +0100 2010-01-21 14:44:50 +0100 Tufstenen toren gevonden in Bergkwartier Deventer Archeologie Deventer heeft de afgelopen weken bij archeologisch onderzoek tussen de Houtmarkt en de Walstraat grote delen van de middeleeuwse stadsmuur rond de binnenstad van Deventer opgegraven. Het onderzoek heeft sporen van een aarden wal, een tufstenen waltoren en bakstenen stadsmuren opgeleverd. Het is voor het eerst dat in Deventer een tufstenen toren kan worden gedocumenteerd. Zaterdag 7 november kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken. <p>De opgraving vindt plaats vanwege toekomstige woningbouw op het terrein aan de Houtmarkt en de Pikeursbaan. In 2007 zijn bij de afbraak van een huis aan de Walstraat de eerste resten van de tufstenen toren gevonden. Deze toren is destijds afgedekt en kon nu tegelijk met de rest van de stadsmuren worden opgegraven. Bij het huidige onderzoek bleek dat aan weerszijden van de tufstenen toren twee kleinere traptorens aanwezig waren. Hierdoor leidde een wenteltrap naar de weergang op de muur. De waltoren en traptorens zijn halfrond en hebben een open achterzijde.</p> <p>Aangenomen wordt dat het gehele Bergkwartier tot het begin van de 13de eeuw buiten de ommuring van Deventer lag. In de 13de eeuw is er een aarden wal omheen gelegd. Op deze wal stond de tufstenen toren die nu is aangetroffen. De grondlagen van de wal zijn onder de toren nog duidelijk te herkennen. Archeologen proberen nu zoveel mogelijk scherven uit deze zandlagen te verzamelen, zodat de aanleg van de wal rond het Bergkwartier kan worden gedateerd. <br /><br />Tussen de torens stond waarschijnlijk een houten palissade, die later is vervangen door een bakstenen muur. Deze verdediging was niet afdoende, want voor het midden van de 14de eeuw is, zo&rsquo;n&nbsp;9 meter voor de oudste stadsmuur, een tweede stadsmuur aangelegd. Ook grote delen van deze stadsmuur zijn bij het huidige onderzoek vrijgelegd. De fundering van de muur reikt tot meer dan vier meter onder maaiveld.&nbsp; <br />Het aanleggen van de fundering van de nieuwbouw gebeurt op archeologievriendelijke wijze.</p> <h2>Open dag</h2> <p>Zaterdag 7 november organiseert Archeologie Deventer een open dag. Ge&iuml;nteresseerden zijn van harte welkom&nbsp; tussen 12:30 en 17:00. De ingang van het terrein is te vinden aan de kant van de Houtmarkt, tegenover de ingang van de Boreel. Behalve de toren, zijn ook delen van de binnenste en buitenste stadsmuur zichtbaar. Ook zijn doorsnedes van de middeleeuwse wal en gracht te zien. Medewerkers van Archeologie Deventer geven uitleg. Het terrein kan modderig zijn; bezoekers wordt aangeraden geschikte schoenen aan te trekken.</p> 2009-11-04 10:00:00 +0100 2009-11-04 12:20:54 +0100 2009-11-04 16:20:39 +0100 Tufstenen toren gevonden in Bergkwartier Deventer Archeologie Deventer heeft de afgelopen weken bij archeologisch onderzoek tussen de Houtmarkt en de Walstraat grote delen van de middeleeuwse stadsmuur rond de binnenstad van Deventer opgegraven. Het onderzoek heeft sporen van een aarden wal, een tufstenen waltoren en bakstenen stadsmuren opgeleverd. Het is voor het eerst dat in Deventer een tufstenen toren kan worden gedocumenteerd. <p>De opgraving vindt plaats vanwege toekomstige woningbouw op het terrein aan de Houtmarkt en de Pikeursbaan. In 2007 zijn bij de afbraak van een huis aan de Walstraat de eerste resten van de tufstenen toren gevonden. Deze toren is destijds afgedekt en kon nu tegelijk met de rest van de stadsmuren worden opgegraven. Bij het huidige onderzoek bleek dat aan weerszijden van de tufstenen toren&nbsp;2 kleinere traptorens aanwezig waren. Hierdoor leidde een wenteltrap naar de weergang op de muur. De waltoren en traptorens zijn halfrond en hebben een open achterzijde.</p> <p>Aangenomen wordt dat het gehele Bergkwartier tot het begin van de 13e eeuw buiten de ommuring van Deventer lag. In de 13e eeuw is er een aarden wal omheen gelegd. Op deze wal stond de tufstenen toren die nu is aangetroffen. De grondlagen van de wal zijn onder de toren nog duidelijk te herkennen. Archeologen proberen nu zoveel mogelijk scherven uit deze zandlagen te verzamelen, zodat de aanleg van de wal rond het Bergkwartier kan worden gedateerd.</p> <p>Tussen de torens stond waarschijnlijk een houten palissade, die later is vervangen door een bakstenen muur. Deze verdediging was niet afdoende, want voor het midden van de 14e eeuw is, zo&rsquo;n 9 meter voor de oudste stadsmuur, een tweede stadsmuur aangelegd. Ook grote delen van deze stadsmuur zijn bij het huidige onderzoek vrijgelegd. De fundering van de muur reikt tot meer dan vier meter onder maaiveld.&nbsp; <br /><br />Het aanleggen van de fundering van de nieuwbouw gebeurt op archeologievriendelijke wijze.</p> 2009-11-04 01:00:00 +0100 2010-05-10 18:49:28 +0200 2010-05-11 11:00:30 +0200 Deventer presenteert archeologische oogst van 2009 'De archeologische oogst van 2009'. Onder dit motto presenteert Archeologie Deventer op maandagavond 9 november 2 interessante opgravingen uit 2009. De presentaties vinden plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie van de gemeente Deventer. <p>In de eerste lezing wordt een beeld gegeven van de grote hoeveelheid prehistorische resten die zijn opgegraven bij boerderij de Olthof in Epse. Het gaat om resten van een jagers-verzamelaarskamp uit de midden- en late steentijd, zoals haardkuilen en vuurstenen werktuigen. Ook lagen er resten uit de bronstijd en vroege ijzertijd, zoals een urnengrafveld en verschillende boerderijplattegronden. <br /><br />De tweede lezing staat in het teken van de lopende opgraving tussen de Houtmarkt en de Walstraat. Hier zijn beide middeleeuwse stadsmuren en een tufstenen waltoren blootgelegd. Onder de eerste stadsmuur ligt een aarden wal, die vermoedelijk de vroegste verdediging van het Bergkwartier vormde. Binnen de muren stonden in ieder geval vanaf de veertiende eeuw huizen. Toen de stadsmuur aan het eind van de zestiende eeuw minder belangrijk was geworden, werd in de gracht een leerlooierij aangelegd.</p> <p>Tijdens de lezingenavond worden verder twee rapporten in de reeks <em>Rapportages Archeologie Deventer </em>gepresenteerd. Het eerste gaat over de zone tussen de stadsmuren bij Achter de Muren Zandpoort, opgegraven in 2005. Het tweede rapport beschrijft de opgravingen voorafgaand aan de herinrichting van de Holterweg, tussen 2004 en 2006.</p> <p>De oogst van 2009 vindt plaats op maandagavond 9 november in de Burgerzaal van het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Aanvang 19.30 uur. Archeologie Deventer nodigt iedereen die ge&iuml;nteresseerd is van harte uit om de avond bij te wonen! De toegang is gratis.</p> <h2>Programma:</h2> <p>19:30 zaal open<br />19:45 start lezingen</p> <p>Lezing Olthof Noord <br />Presentatie rapport Achter de Muren Zandpoort</p> <p>20:35 Pauze</p> <p>Presentatie rapport Holterweg <br />Lezing Houtmarkt</p> 2009-11-02 11:00:00 +0100 2009-11-02 11:01:16 +0100 2009-12-29 14:23:01 +0100 Open Dag Archeologisch Depot Op 12 september tijdens Open Monumentendag, vindt de jaarlijkse open dag van het archeologisch depot aan de Bergpoortstraat te Deventer plaats. Bezoekers hebben de kans het gebouw te bekijken en kennis te maken met de archeologische werkzaamheden die de archeologen van de gemeente en provincie in het gebouw uitvoeren. <p>Elk uur start er een rondleiding door het depot. Daarin wordt ingegaan op de geschiedenis van het gebouw en op de werkzaamheden die er nu plaatsvinden. Archeologen van de provincie of de gemeente leggen uit wat er gebeurt nadat een opgraving in het veld is afgerond. Hierbij komen onder andere het wassen van vondsten, restaureren en tekenen van voorwerpen aan bod.</p> <h2>Tentoonstelling</h2> <p>In de expositieruimte is door de provincie Overijssel een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het thema van deze monumentendag: Op de kaart. Te zien zijn vondsten van een aantal vindplaatsen die in de loop der eeuwen door archeologisch onderzoek op de kaart zijn gezet. In de tentoonstelling zijn de vondsten van het hunebed in Mander, de 16e eeuwse schans van Kuinre en andere archeologische monumenten te zien.</p> <h2>Kaarten als archeologisch instrument</h2> <p>Archeologen maken op allerlei manieren gebruik van kaarten. Ze kijken op historische kaarten waar archeologische resten zouden kunnen liggen. Of ze proberen op basis van de hoogteligging, bodemkunde en geografie te voorspellen waar de kans op archeologische vondsten het grootst is. Op de opgraving worden alle grondsporen getekend. Na het onderzoek worden deze opgravingstekeningen tot opgravingsplattegronden samengevoegd. Tijdens de open dag geven de archeologen van de gemeente Deventer toelichting bij het gebruik van kaarten in de archeologie. Ook zijn verschillende oude en nieuwe opgravingstekeningen te zien.</p> <p>Altijd al willen weten welke archeologische resten in uw achtertuin liggen? Vraag het &eacute;&eacute;n van onze medewerkers!</p> <h2>Kinderactiviteiten</h2> <p>Voor de kinderen: Raad de vondst. Er zitten allerlei spannende bodemvondsten verstopt in een grote doos. Kinderen mogen er een object uithalen en raden wat het is&hellip;</p> <p><strong>Waar:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bergpoortstraat 191 <br /><strong>Wanneer:</strong>&nbsp;Zaterdag 12 september (10:00-16:30)<br /><br />Eerste rondleiding 10:00, daarna elk uur. Start laatste rondleiding 15:45.</p> 2009-09-09 02:00:00 +0200 2009-09-09 19:14:39 +0200 2009-09-10 15:58:01 +0200 Start archeologisch onderzoek in uiterwaarden Maandag 17 augustus start Archeologie Deventer met het aanleggen van proefsleuven in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer. Om extra ruimte voor waterberging te creëren, zullen aan weerszijden van de IJssel hoogwatergeulen worden gegraven. Dit zal de aanwezige archeologische resten verstoren. Daarom worden deze resten voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in kaart gebracht en opgegraven. <p>Deze zomer wordt geprobeerd vindplaatsen, die op basis van grondboringen en historische bronnen worden verwacht, nader te begrenzen met proefsleuven.</p> <h2>Vindplaatsen: Steenbakkerijen, landweer, schansen, bruggen en ambachten</h2> <p>De Veluwse oever tegenover de stad maakt al sinds de middeleeuwen deel uit van het Deventer grondgebied. De steenbakkerijen die er lagen voorzagen de stad eeuwenlang van bouwmateriaal. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zal worden gezocht naar sporen die de steenbakkerijen in de bodem achterlieten.</p> <p>Omdat het gebied door de ligging op de andere oever kwetsbaar was, werd rondom een verdedigingswerk van wallen en sloten aangelegd: de landweer. Bij de doorgangen in de landweer stonden ter bewaking versterkte boerderijen waarvan het Bolwerk, op de plek van de Bolwerksmolen, er één was. In de uiterwaarden voor de dijk zal worden gezocht naar de grachten van deze sterkte.</p> <p>In 1578, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, was Deventer in handen van de katholieke Spanjaarden. De stad werd belegerd door de protestantse opstandelingen, die een keten van schansen en geschutsstellingen aanlegden. Maandenlang werd de stad belegerd en onder vuur genomen. Gezocht wordt naar resten van deze belegeringswerken.</p> <p>Verder wordt gezocht naar de middeleeuwse Ijsselbrug, die ter hoogte van de huidige Graaf van Burenstraat lag. Mogelijk gaan onder de uiterwaarden nog resten van deze houten brug schuil.</p> <p>Tegenover de stad werden vanaf de 17e eeuw allerlei ambachtelijke gebouwen neergezet zoals een touwslagerij, een blekerij en een scheepswerf. Door middel van proefsleuven zal worden onderzocht wat hiervan ondergronds is overgebleven.</p> <h2>Werkwijze</h2> <p>Op de hierboven beschreven locaties zullen proefsleuven worden aangelegd. Dit zijn ongeveer 2m brede sleuven die met tussenafstanden tussen 20 en 40 m worden aangelegd. Door middel van de sleuven wordt gekeken waar resten aanwezig zijn en wat de kwaliteit van deze resten is. Op basis van het onderzoek kan worden vastgesteld of de gehele vindplaats moet worden opgegraven of niet.</p> 2009-08-17 02:00:00 +0200 2009-07-29 14:08:48 +0200 2015-03-25 10:17:14 +0100 Muur Proosdij gevonden op Stromarkt Op 15 en 16 juli werd bij het voorbereiden van de aanleg van een ondergrondse vuilcontainer een stuk van de muur rond de Proosdij aangetroffen. <p>De vondst werd gedaan tijdens de archeologische begeleiding van de aanleg van 2 ondergrondse vuilcontainers. De eerste container lag op het Lamme van Dieseplein, de tweede op de Stromarkt. De gaten waarin deze vuilcontainers worden geplaatst, zijn standaard ongeveer 3 bij 3 meter groot en hebben een diepte van iets minder dan 3 meter.</p> <h2>Lamme van Dieseplein</h2> <p>Bij het ontgraven van de container op het Lamme van Dieseplein werd eerst een bijna 2 meter dik pakket puin aangetroffen. Het puin was gebruikt om de kelders van de voormalige HBS op te vullen. Onder de keldervloer was nog het restant van een middeleeuws ophogingspakket aanwezig. Onder deze ophogingslagen lag een grote afvalkuil uit de 10e of 11e eeuw die allerlei keramiek en botfragmenten bevatte.</p> <h2>Stromarkt</h2> <p>Op de Stromarkt werd een bakstenen muur aangetroffen. Deze muur lag op één lijn met de voorgevels van de Engestraat en de Graven. De muur is te dateren voor de aanleg van de Stromarkt in de 17e eeuw. De muur begrensde het terrein van de Proosdij. In de Proosdij woonde tot de reformatie de proost van het kapittel van de Lebuïnuskerk. Deze proost had de leiding over de andere geestelijken in het kapittel en woonde in het Oudste Stenen Huis. Na de reformatie verloor de proost zijn macht en werd de Proosdij voor verschillende andere functies gebruikt. Na verloop van tijd werd de tuinmuur afgebroken, waarna op de plaats van de tuin de Stromarkt werd aangelegd.</p> <p>De Proosdij maakte deel uit van de kerkelijke immuniteit waarbinnen ook de Lebuinuskerk, de bisschopshof en allerlei woonhuizen voor de geestelijken stonden. Binnen de muren van deze immuniteit gold het kerkelijk recht, daarbuiten het stedelijk recht. Waarschijnlijk sluit de muur van de Proosdij aan op de muur van de bisschopshof die te vinden is onder de huizen aan de Graven. Mogelijk loopt ook de 12e eeuwse gracht rond de bisschopshof, aangetroffen op de Nieuwe Markt en onder de Graven, door onder de Stromarkt.</p> <p>Aan de binnenzijde van de muur werden leemvloeren uit de periode vóór 1200 aangetroffen. Ook werd een brandlaag waargenomen die vermoedelijk in de eerste helft van de 14e eeuw te dateren is. Deze sporen wijzen erop dat het terrein binnen de proosdijmuur in ieder geval tot de 14e eeuw bebouwd was en nog niet als tuin werd gebruikt.</p> 2009-07-20 12:00:00 +0200 2009-07-13 12:38:55 +0200 2015-03-25 10:26:01 +0100